Никол Роева, 7 клас – „С какво ви изненадва физиката?“

Никол Калоянова Роева, 7 клас
ОУ „Петко Р. Славейков“, Варна

От тази година уча физика като самостоятелен предмет. Физиката е невероятна наука! Тя изучава най-големите „магии“ на този свят: от елементарните частици до най-големите звездни купове от галактики, основните елементи, изграждащи всички тела в природата, взаимодействията между телата, светлината, електричните и магнитните явления. Физиката дава принципите на действия на всички машини, уреди и устройства за измерване, които се използват навсякъде около нас: в техниката, медицината, в производствата, у дома и на много други места. Именно затова физиката се нарича „фундаментална наука“. Тя е точна наука, борави с  понятия, закони и математически зависимости. Физиката дава отговор на въпросите ни и чрез нея можем да си обясним почти всичко от живота около нас.

Аз харесвам науката Физика. За мен е много интересна и пълна с информация, чрез която си отговарям на многото си въпроси. Голямо значение за това има и моята учителка, която по интересен и забавен начин ни въвежда в тайните на науката. Тя умее да ни насърчава да опознаваме света около нас. Разказва ни различни исторически и съвременни факти за физици, явления, приложения в живота. Ние рисуваме оптични илюзии, правим проекти и макети, пишем есета, участваме в конкурси и се представяме отлично.

Физиката ме изненадва непрекъснато с великите си физици, тяхната воля, постоянство и усилия да търсят години наред някакви свойства, зависимости и явления.


РЕКЛАМА:

***

Великите физици са толкова много и всяко от техните открития и изобретения е съществена част от съвременния свят. Да се определя кое е най-важното и най-ценното е невъзможно – всяко следващо откритие във физиката е направено благодарение на някакво предходно и е свързано поне с още едно.

Един от най-известните физици, Галилео Галилей, наричан баща на съвременната физика, е положил основите на класическата механика. Галилей е оставил може би най-трайна следа във физиката, техниката, астрономията и математика. Въвежда частите на механиката: кинематика и динамика, които впоследствие са развити от Нютон и други физици.

Възхищавам се на волята за живот на Стивън Хокинг – един велик физик, който успява да докаже, че т.нар. черни дупки всъщност съдържат и излъчват енергия, след което избухват, когато я изчерпят. Тази енергия е съставена от елементарни частици. Той за първи път съчетава няколко закона – термодинамика, квантова механика и гравитация. Даже на съвременните учени им е трудно да го докажат.

Изненада ме начинът, по който е открита гравитацията. Легендата разказва, че младият Исак Нютон стоял под ябълково дръвче, когато един от плодовете на дървото се откъснал и паднал точно върху главата му. Това е моментът, в който лампичката на гения светва и той достига до заключението, че виновникът за това е гравитацията.

Гравитацията е природно явление, в резултат на което всички обекти, притежаващи маса или енергия – включително планети, звезди, галактики и дори светлината – се привличат един към друг.

В странния свят на физиката невъзможното често в крайна сметка се оказва възможно. Но в последните години науката като че ли излезе извън рамките на традициите и започна да бележи значителни постижения, които само допреди време се считаха за абсурдни и невъзможни.

Едно от постиженията, което ме изненада е, че слънцето не е източник на най-ярката светлина! Мощен лазер, използван при експеримент е успял да разпръсне едновременно 1000 фотона, вместо един[i].

Досега никога не съм си мислела, че е възможно магнит да е двуизмерен, но вече е факт: такъв съществува. Физиците опитват да създадат двуизмерни магнити от 1970 година насам, до скоро без успех. Истински двуизмерен магнит  запазва своите магнитни свойства дори след като е дотолкова „изтънен“, че на практика е двуизмерен – съставен е от слой с дебелина само един атом. И затова учените започнали да се съмняват, че подобно нещо е възможно. След много опити вече този феномен е факт.

През 2017 бяха открити много удивителни квантови открития от всевъзможни места. Следващото откритие звучи нереално, но на практика е факт.

„Времеви кристал“ звучи като талисман от фентъзи роман, но всъщност е реален квантов обект, генериран за първи път през 2017 г. Времевият кристал е уникално състояние на материята. В обикновения кристал атомите или молекулите са подредени в повтаряща се триизмерна структура, която придава на кристала специални физически свойства. При времевия кристал структурата е периодична не само в пространството, но и във времето[ii].

Значението на физиката в съвременния свят е огромно. Новите ѝ идеи и достижения водят до развитието на другите науки и до нови научни открития, които от своя страна намират приложение в техниката и промишлеността. Така например, изследванията в областта на електромагнетизма водят до появата на телефона, електромотора, влаковете на магнитна възглавница; откритията в областта на термодинамиката правят възможно построяването на автомобила, а развитието на електрониката води до появата на компютрите.

Всеки човек трябва да учи, да обича и да се наслаждава на физиката. Тя е нашето минало, настояще и бъдеще, нашият билет за следващи открития в Космоса и дори извън него.

[i] Учени са обстрелвали електрон с 1000 фотона на импулс, които са се разпръсквали като вълни от трептящия електрон. Светлината е електромагнитна вълна, а електроните трептят и взаимодействат с нея чрез своя електричен зарад, който създава променливо електрично поле. Това води до известните явления като пречупване на светлината, при което различните цветове имат различен ъгъл на пречупване поради различната честота на вълната и различното по сила взаимодействие с трептящите електрони. Учените са установили, че ако светлината е достатъчно ярка, тя може да промени външния вид на електрона. Източник: https://www.wired.co.uk/article/brightest-light-ever-computer-chips

[ii] Времевите кристали представляват системи, които трептят непрекъснато, като електрон, обстрелван с лазер, с което нарушават закона за запазване на енергията. Това е част от неравновесната термодинамика, една от проявите на които е самият живот – под действието на външен източник на енергия (Слънцето), развитието на живота представлява намаляване на ентропията. Източник: https://www.space.com/38100-the-significance-of-time-crystals.html

Част от Специалния брой: „С какво ви изненадва физиката“/>>

Всички есета може да видите в самия брой.


Европейска нощ на учените 2022 г.: