Никеиски събор

325 г – Никеиски събор. В малоазиатския гр. Никея се провежда първият всеобщ събор на християнските епископи от цялата империя. Съборът пслучава името Първи вселенски и тук се формулират ясно християнските догми (нар. никеиски символи на вярата). Осъжда се аринството. Арии, който бил презвитер в Александрия, в началото на IV в. започва да проповядва учение, което се противопостави на християнската догма за Светата Троица и за божествения произход на Xроистос Съборът осъжда Арии на изгнание, а книгите му са изгорени. На събора е приет църковният християнски календар, уточнена е и системата, на християнската йерархия.

Европейска нощ на учените 2022 г.: