НЕПОЗНАТАТА ЮЖНА ЗЕМЯ (ИСТОРИЯ НА КАРТИТЕ НА АНТАРКТИДА). ЧАСТ III