„Нека помогнем на Европа да диша”

 

Текст и снимки: Калина Хицова


На 8 юни в аулата на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Фабрицио Мастрофини изнесе лекция на тема „Църквата и европейската култура”. Събитието бе осъществено с помощта на Културния институт към Министерство на външните работи, чийто директор, г-жа Димитрова, също присъстваше. Проф. Фабрицио Масрофини понастоящем е редактор на радио Ватикана, подготвя телевизионни предавания, посветени на Папата, автор е на редица книги за църквата и е придружавал папа Йоан Павел ІІ и папа Бенедикт ХVI при много от пътуванията им. Визитата му в България е по повод 20 години от установяване дипломатическите отношения между страната ни и Ватикана.
В самото начало на лекцията професорът представи двата начина, по които църквата може да бъде мислена – от гледна точка на миналото и на настоящето. Призивът му бе да не бъде разглеждана като археологическа останка, за да може да се добие ясна представа за ситуацията, да се очертаят целите и предизвикателствата, пред които е изправена. Днес християнската представа отсъства от публичната изява; църквата намира убежище в личния живот на хората, защото се противопоставя на ценностите на пазара и икономиката. Светският характер на съвременната държава се изправя срещу принципите на вярата. Оттук произтичат новите предизвикателства: признаване човешките права, уважение към околната среда, бъдеще за новите генерации, достъп до култура и информация, култура „за”, а не „против” човека. Тези задачи обединяват католици, протестанти и православни. Само ако диша и с двата си дроба, Източния и Западния си център, Европа би могла да спаси душата си. За целта трябва да се прояви хуманизъм в нови измерения, да се пристъпи към период на истински човешки прогрес, защото в днешния свят достойнството се отрича в името на егоизма. Проф. Мастрофини не пропусна случая да отбележи ролята на България в съвременната история на църквата като свързващ мост с останалите религии.
Лекцията сякаш бе изнесена под мотото „Нека помогнем на Европа да диша” – думи, които професорът произнесе на разбираем български и не се нуждаеха от превод, за да достигнат съзнанието на аудиторията.

Мнения и коментари: http://science.icnhost.net/migrate/forum/index.php?showtopic=9396

Прикачено изображениеПрикачено изображениеПрикачено изображениеРЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: