Науката решава проблеми, vol. 21: Свръхнеомокряеми покрития

Кога: 26.11. (вторник); 19:00 ч.

Къде: ул. Сердика 20; MOVE.BG
Вход: свободен! Нужна е регистрация:тук.
Facebook event:

Лектор: Главен асистент, д-р Карекин Есмерян – физик в лаборатория „Акустоелектроника“ на Институт по физика на твърдото тяло към БАН.

С развитието на новите технологии и лабораторното повърхнинно моделиране, разработката на покрития поддържащи много слаб контакт с различни течности (например, вода, олио, кръвна плазма, алкохол, семенна течност и т.н.) предизвиква все по-голям научен и обществен интерес. Основната причина за нарастващата популярност на тези покрития, известни в литературата като свръххидрофобни и/или свръхнеомокряеми, е че те имат изключително широк диапазон от потенциални практически приложения, а именно в самопочистващи се повърхности, пасивни противообледеняващи системи, анти-биоадхезивни (анти-микробни) покрития, системи за пречистване на водни басейни от петролни разливи, анти-корозионни повърхности, покрития с квазинулев коефициент на триене, первапоративни мембрани, пиезорезонансни химични и биологични сензори. В рамките на поредното издание на „Науката решава проблеми“, д-р Есмерян ще ни разкаже накратко за най-новите разработки в областта на свръхнеомокряемите покрития и ще демонстрира илюстративно възможната полза от тяхната експлоатация в реалния живот.

 


РЕКЛАМА:

***

„Науката решава проблеми“ е поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.
 
*Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.
 
**MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

Европейска нощ на учените 2022 г.: