Науката решава проблеми, vol.06: Красотата на математиката

В новата поредица от събития на Българска наука* и MOVE.BG** всеки месец ще ни гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

Гост на предстоящото шесто издание на „Науката решава проблеми“ ще бъде гл. ас. д-р Лъчезар Томов, който ще ни разкрие красотата на математиката и подхода си към решаването на един наболял проблем – този за образованието в България.

Според изследванията PISA от 2015 при 15-годишните, България се намира под средното на страните от OECD, с 441 точки по математика при 490 средно ниво. Почти половината деца на 15 години са функционално неграмотни – не умеят да боравят с данни, да четат статистика и  да разсъждават абстрактно. Изследванията показват пряка връзка между представянето в PISA и икономическия ръст в държавите от OECD и бедността на обучението по математика се превръща в бедност на хората в страната.

Защо в България образованието по математика изостава? Един от основните проблеми на обучението по математика е, че тя се разглежда само през призмата на ползата, която може да донесе. Едно абстрактно изкуство, каквото е тя не може да бъде разбрано само чрез въпроса „За какво служи това?“ Математиката описва симетрията в природата, от най-външните прояви като двустранната симетрия при гръбначните, до най-вътрешните като симетрията в квантовата механика, предписваща определени свойства на елементарните частици. Математиката е наука за красотата, но е и красива, тъй като е наука и за самата себе си. Към студената красота на логиката, за която Бетранд Ръсел говори, се добавя топлото чувство на възхищение, което Галилей изпитва пред езика, на който е написана книгата на природата – език, колкото строг, толкова и изящен.


РЕКЛАМА:

***

Преподаването в училище е колкото предаване на знание и трениране на умения, толкова и вдъхновяване на децата и предаване на любовта към знанието заради самото знание. Както Архимед е казал: „Математиката разкрива своите тайни само на онези, които я доближават с чиста любов, заради нейната вътрешна красота“. Това е и подходът на д-р Лъчезар Томов в Класическата гимназия за древни езици и култури, в която преподава от тази година, като допълнение на работата му в НБУ. Красотата на формите, на числата и на скритите закони е начинът деца, които са на критичната възраст от 15 години, избрали гимназия с една от причините – да избягат от математиката, отново да се заинтересуват от нея, границата между науката и изкуството, между философията и емпириката, между езика и мисълта. Какво и как преподава г-н Томов там, ще разкаже сам по време на участието си в “Науката решава проблеми, vol. 06”.

Заповядайте на 29.05. от 19 ч. на ул. Сердика 20, ет. 1, за да научите повече за красотата на математиката!

Вход: свободен!

*Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

**MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.


Европейска нощ на учените 2022 г.: