Науката решава проблеми, еп. 1 – Атанас Грозданов

Науката решава проблеми е формат на БГ Наука и MOVE BG.

Всеки месец ни гостува един учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката улеснява живота на хората. Целта на формата е да представи учени, които са специалисти в различни области на науката и чрез работата си са постигнали успехи и са подобрили или са работили за подобряването на живота на хората или опазването на света и природата. Първият от тях е Атанас Грозданов – млад учен и преподавател в Биологическия факултет на СУ, създател на Клуб СКОРЕЦ (Студентски Клуб за Образование и Развитие с Екологичен Център). Наско също така е деен орнитолог и работи усилено по развитието и опазването на множество животински видове в България. Запознайте се с Наско и работата му за опазването на природата ни! 🙂

Повече за Българска наука: https://nauka.bg/za-nas/

Повече за MOVE.BG: https://move.bg/


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: