Наука и образование за интелигентен растеж

nauka i obrazovanie.jpg

1.4 млрд. лв. по ОП влизат за наука и образование в страната
http://www.nbp.bg/nbp/1-4-млрд-лв-по-оп-влизат-за-наука-и-образов/


Европейска нощ на учените 2022 г.: