Наука 2.0 – голям нов инструмент, или голям нов риск?

Test_wiki_logo_notext.png

 Уикита, блогове и други уеб технологии може да дадат начало на нова епоха на науката. Или пък – не…

  Експлозивно нарастващата  WWW Мрежа бързо трансформира търговията на дребно, издателската дейност, личната информация и много други неща. Иновациите като електронна търговия, блогове, сваляне на всякаква информация, разнообразен софтуер и създаването на софтуер с отворен код са принудили старите институции да приемат изцяло нов начин на мислене, работа и правене на бизнес.

Науката може да е следващата, която ще бъде променена. Нараства броят на научните работници – не само по-младите, които изпълняват служебните си задължения през блогове, уикита и социални мрежи. Този вид уеб-базирана „Наука 2.0“ е значително по-продуктивна.

Науката не се случва, само защото учените извършват опити, а и защото вече техните опити могат да бъдат обсъждани и критикувани, което предполага споделяне на идеи и данни – комуникацията е същината на науката, най-мощният инструмент, изобретен някога за коригиране на грешки, въз основа на работата на колегите и създаване на нови знания.

 Технологията на Web 2.0 се отвори много по-богат диалог. Вече няма толкова конкуренция. Тя е намаляла, изместена от колегиалното сътрудничество в името на научния напредък. Това сътрудничество е възможно благодарение на възможността учените да публикуват он-лайн своите дневници, свързани с научната им работа. Тази възможност отваря прозорец през който всеки специалист или любител може да надникне в научно изследване, което го интересува. Това е огромен скок в полза на прозрачността и ефективността.  


РЕКЛАМА:

***

 
Разбира се, все още много учени остават твърде скептични по отношение на такива откритост, особено – в хипер-конкурентни области като биомедицината, където патент за ново откритие получава ученият, който го е публикувал пръв! От тази гледна точка науката 2.0 изглежда опасна: чрез блогове и социални мрежи някой конкурент може да оскверни многогодишен труд като просто открадне идеята.

 
По принцип, казва PLoS ONE е Surridge, трябва да се намери преход към Web 2.0 напълно естествено. В крайна сметка, още от времето на Галилео и Нютон, учените са изградили своите познания за света от „тълпата извор“ на вноските на много изследователи и рафиниране, че знанието чрез открит дебат. „Web 2.0 се вписва така перфектно с начина на действие на науката, това не е дали преходът ще се случи, но колко бързо“, казва той.

Проектът OpenWetWare ( http://openwetware.org/wiki/Main_Page) в Масачузетския технологичен институт е стартиран през пролетта на 2005 г. от студенти, работещи за биоинженерите Дрю Eнди и Томас Найт, които работят съвместно в областта на синтетичната биология. OpenWetWare е уики – съвместен уеб сайт, който може да бъде редактиран от всеки, който има достъп до него и използва същия софтуер, който е в основата на онлайн енциклопедията Wikipedia. Студентите сами започнали да публикуване данни за себе си и за своите научни изследвания, без да се налага да чакат уеб администраторите да го правят за тях. OpenWetWare се стреми да стимулира обмена на информация и на ноу-хау между изследователите, които работят в областта на биологията и биоинженерството. Всеки учен, който желае, може да се присъедини към този проект. Проектът има свой профил и в социалната мрежа Фейсбук – http://www.facebook.com/group.php?gid=2235655118 .

 Много учени работят чрез OpenWetWare за координация на научните изследвания.  SyntheticBiology.org (http://syntheticbiology.org/) е една от най-активните групи в сайта, включваща шест лаборатории в три държави. С една дума, OpenWetWare бързо се превърна в социална мрежа, обслужваща биолози и биоинженери. В момента тя обхваща лаборатории на пет континента, десетки курсове и групи по интереси, както и стотици дискусионни групи – повече от 6 100 уеб страници са създадени от 3 000 регистрирани потребители. OpenWetWare ще може да се използва и от други научноизследователски общности, занимаващи се с невронауки.

Все повече учени практикуват т. нар. „Наука на отворения бележник” (Open-Notebook science, ONS), концепция, според която учените поставят своя лабораторен дневник в Интернет за обществени дискусии. Терминът е въведен през 2006 г. от Жан-Клод Брадли, химик от Drexel University във Филаделфия, който определя ONS като „практиката на публикуването на  нечий лабораторен дневник в интернет и споделяне по този начин на всички (не)обработени данни с обществеността в реално време.”
Брадли признава, че колкото са по-отворени учените, толкова е по-добре. Той създава проекта UsefulChem (http://usefulchem.wikispaces.com/) виртуална лаборатория за синтез на лекарства за борба с болести като маларията и рака.

 Друг инструмент за популяризиране на науката са научните блогове. Един такъв блог е например химическият Chembark (http://blog.chembark.com/).  Разбира се, този блог не е единственият. Има още много като него; потърсете ги в Интернет!

 Не трябва да се пропускат възможностите на социалните мрежи. Facebook и Twitter дават възможност на различни научни организации, лаборатории и институции да създадат свой профил и да се рекламират в общественото виртуално пространство. Чрез тях могат да се обявяват в публичното пространство различни събития, свързани с научната дейност – конгреси, конференции, семинари, кръгли маси…

 Интересна научна социална мрежа е Connotea (http://www.connotea.org/).

 Не бива да се пропускат и интернет форумите. Най-често те стартират като посветени на някоя наука, а после биват интегрирани и други науки.

 Ето няколко интересни форума:  http://chinahistoryforum.com/, http://science.icnhost.net/migrate/forum/, http://forum.boinaslava.net/, http://www.rome-bg.info/forum/

 Science 2.0 изисква голяма промяна в културата на общуване в академичните среди. Но за нейните защитници е по-важно да се улеснява научната комуникация, а не – само да се публикува в специализирани научни списания, до които не всеки има достъп. Въпреки това  значението на научните вестници и списания няма да отслабне, въпреки силната конкуренция на Интернет

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=science-2-point-0-great-new-tool-or-great-risk

 

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: