Научния консултански механизъм ще започне да работи през есента на 2015 г.

sam_clip_image002s_9526.jpg

Както беше обявено от президента Юнкер на 13 май 2015 г., Европейската комисия възнамерява да създаде нов Научен консултански механизъм (Scientific Advice Mechanism – „SAM“). Механизма ще подкрепя Комисията с качествен, бърз и независим научен съвет относно дейността й и взетите решения.

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/sam_clip_image002s_9526.jpg

„SAM“ ще се състои от голямото количество научни експерти в Европа, като ще работи в тясна връзка с националните научни академии, университети и други научни организации.

Научния консултански механизъм ще започне да работи през есента на 2015 г.

 


РЕКЛАМА:

***

Повече: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=sam&lg=en


Европейска нощ на учените 2022 г.: