Научна конференция на тема „Геният на мястото“

su_universitet_0На 25 ноември 2016 г. в 13.30 часа в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде открита двудневната научна конференция на тема „Геният на мястото“. Организатор на събитието е катедрата по „История и теория на културата“ към Философския факултет на Университета.

На форума ще бъдат представени резултати от изследванията върху традиционните и алтернативни форми на градско наследство, които могат да бъдат ресурс за развитие на градовете и градската идентичност.

Публичните и частните инициативи в областта на културното наследство придобиха извънредна популярност в последните няколко години, подхранвани от притока на средства от европейските структурни фондове. Около паметниците, тяхната реконструкция и културно анимиране се разгоряха дискусии в медиите и на терен. В тази ситуация екип на катедра „История и теория на културата“ пое инициативата за организирането на широк обществен разговор с представители на заинтересованите страни. Във форума са поканени да участват както изследователи, така и представители на публичните политики, на гражданския сектор, експерти работещи в областта на опазването и реставрацията, на музеологията.


Европейска нощ на учените 2022 г.: