Научете за българското участие в изграждане на проекта European XFEL: най-мощният рентгенов лазер в света

Връзката между два модула на акселератора.

European XFEL (X-ray + Freier Elektronenlaser) е най-мощният рентгенов лазер в света, с линеен ускорител от 3.4 км. Международното изследователско съоръжение влезе официално в експлоатация на 4. май 2017 г. в района на Хамбург.  Изградено на 37 метра под земята то съдържа 2,1 км свръхпроводящ линеен ускорител, при който електроните ще се ускорят до Енергия 17.5 GeV. След пределната скорост започват да светят с електронен и фотонен сноп, който произвежда изключително кратки и синхронизирани рентгенови светкавици (шотове) – 27000 в сек, един милиард пъти повече от конвенционалните лазерни източници. Проектът по предварителни данни е на стойност 1 220 000 евро и е реализиран и финансиран от Консорциум от 14 държави.

Линейният колайдер, който е единствен по рода си в света, ще открие напълно нови възможности за научни изследвания и индустриално приложение. Изследователски групи от цял свят ще изследват нанометрови структури, бързи процеси и екстремни състояния, като правят 3D изображения на вируси и протеини и филмират химическите реакции в реално време. С други думи ще намира приложения предимно в медицината ( за първи път учените ще имат възможност да проследят промените, които настъпват в клетките при заболявания като Алцхаймер и СПИН), за биологични изследвания и животоспасяващо лечение, анализ на вируси), наблюдение на химичен синтез за анализ на материали в нанотехнологиите, за изследване в областта на астрофизиката, енергетиката, електрониката, фотониката и околната среда.

На официалното откриване на 4. май са поканени и български учени, инженери и специалисти, с богат международен, участвали в изграждането на важни системи в ускорителя. От българска страна, при изграждане на XFEL са участвали ТУ – София: научно-приложна лаборатория “Координатни измервания в машиностроенето”, катедра Прецизна техника и уредостроене, Машиностроителен факултет и фирма Микро плюс-Апостолов ЕООД.   Ръководител на лабораторията е доц. д-р Димитър Дяков, който отговаря за управление на качеството на всички етапи на производството – схеми на контрол, метрологично осигуряване и монтаж. България се включва в строежа преди 10 години с изключително трудната задача: Инженерно осигуряване на механични конструкции за вълноводни системи, изграждани за проект „Направления за изследвания по проекта XFEL.

Български специалисти са участвали в проектирането на линията за монтаж и тестване на вълноводни системи, на която се изпълняват повече от 150 технологични операции. Всички технологични съоръжения и приспособления , както и специализирани метрологични приспособления, за тази линия, са проектирани и изработени в България. В целия производствен цикъл за монтаж на вълноводните системи, управлението на качеството, в т.ч всички измервателни процедури за контрол на геометричните параметри на компонентите, изделията и системите, са разработени от ТУ – София в  научно-приложна лаборатория Координатни измервания в машиностроенето, с ръководител  доц. д-р Димитър Дяков. В задачи свързани с българското участие в проект  XFEL, са участвали специалисти от катедра „Прецизна твхника и уредостроене”.

Представете си един манипулатор, разказва инж. Евстати Апостолов, отговорен конструктор, върху който се монтира система дълга 11 метра и тежка 1.5 тона с 6 степени на свобода, която трябва да се ориентира в пространството с изключителна точност – конструирана и изработена в България. Всички системи са монтирани с този манипулатор, плюс всички специфични измервателни устройства и калибри – толкова сложна технология. Тя е изработена от 15 български специалисти за 4 години, но българите остават там и за определени сервизни дейности.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: