Научен подкаст: Интервю със Светослав Александров – създател на cosmos.1.bg

Светослав Александров е бакалавър по молекулярна биология, магистър и доктор в областта на растителната физиология.
Администрира уебсайта КОСМОС БГ от февруари 2007 година.
Автор е на две книги – „Космическа колонизация – неосъществената мечта“ (изд. 2010 г.) и „Сред пясъците на Саркания“ (изд. 2014 г.)

Чуйте нашия разговор за науката в България:

www.cosmos.1.bg


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***