Националният комитет по теоретична и приложна механика и Институтът по механика – БАН, обявяват конкурс за Най-добър млад механик 2017

Националният комитет по теоретична и приложна механика и Институтът по механика – БАН, обявяват конкурс за наградата „НАЙ-ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК 2017” (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов).

Конкурсът се провежда в рамките на тринадесетия Национален конгрес по теоретична и приложна механика, 6 – 10 Септември 2017 г, София.

В конкурса за наградата „Най-добър млад механик 2017” може да участва всяко физическо лице, което заема академична длъжност в научен институт и ВУЗ на възраст до 35 години и работи в областта на Механиката.

Награда за първенеца на конкурса:


РЕКЛАМА:

***

  • Удостоверение (диплом) и парична премия от 500 лева.
  • (Евентуално и грамота за много добро представил се кандидат (и), но не класиран като първенец).
  • Удостоверението (дипломата) и грамотите са от името на НК по ТПМ и се връчват от неговия Председател, а паричната премия – от дарителя.

Формулярът и правилникът за участие могат да се изтеглят по електронен път на страницата на Института по механика, БАН – www.imbm.bas.bg:

Formuljar_Mlad_Mechanik_2017.docx

Iziskvania_Mlad_Mechanik_2017.docx

Срокът за подаване на документите е до 15 август 2017 г. на адрес: Институт по механика – БАН, ул. ”Акад. Г. Бончев”, блок № 4, 1113 София, България, с текст – ” За конкурса Най-добър млад механик 2017”. Документите могат да се подават по електронен път на e-mail: jtam@imbm.bas.bg.


Европейска нощ на учените 2022 г.: