Насекомите намаляват на сушата, но се увеличават в сладководните басейни