Търсене
Close this search box.

Нарастващата роля на изкуствения интелект и дроновете

Нарастващата роля на изкуствения интелект и дроновете

Нарастващата роля на изкуствения интелект и дроновете

Нарастващата роля на изкуствения интелект и дроновете


Направи дарение на училище!



***

Доц. Радослав Милчев от Лаборатория “Изкуствен интелект и CAD системи” в София Тех Парк говори за дейността, която се извършва в лабораторията и нарастващото значение на изкуствения интелект в съвременните технологии.

 

От доста време насам Лабораторията “Изкуствен интелект и CAD системи” развива своята дейност в рамките на София Тех Парк и се явява една от водещите лаборатории в страната, занимаващи се с върхови изследвания и изкуствен интелект (ИИ).
В последните години учените от лабораторията стартират една своя нова програма, която се осъществява съвместно със седем факултета от Техническия университет в София. Програмата се стреми да вкара последните върхови постижения в областта на изследванията на изкуствения интелект и да даде максимално широка база за развиването на това направление в България. В момента работата се извършва с над 70 души студенти, които впоследствие ще продължат да се развиват в областта, както и в партньорство с Bosch Engineering Center Sofia, който също се помещава на територията на София Тех Парк.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Лабораторията има няколко приоритетни направления, ИИ е сред водещите от тях и изследванията в тази насока отскоро са поставени на едно по-ново ниво. Идеята е да се разшири портфолиото от услуги, които биха могли да се предлагат в областта на ИИ, наравно с научноизследователските проекти в тази област. 

ИИ, който се развива в тази лаборатория е тясно свързан и с едно друго направление, будещо интерес сред широк кръг от потребители. Това са различните дронове и автономни системи, които се разработват там. 

Днес дроновете са изключително актуални и вече са много по-различни от онези играчки, които виждахме допреди няколко години и считахме, че са просто за забавление на децата. Сега те се разработват в платформи, показващи значителен научно-изследователски потенциал и намират приложение в най-разнообразни области. За съжаление както виждаме в последно време дроновете могат да се използват успешно и за водене на военни действия, но в съчетание с ИИ могат да намират всякакви възможности и за други полезни приложения. Възможните области на приложение варират изключително много – от градско устройство и управление на градски среди, селско и горско стопанство, екология и въобще в биологичните науки. 

Много интересно е приложението на ИИ в областта на медицината. През 2022 г. лабораторията участва в изследвания, свързани с електроенцефалограми, които дават изключително интересни резултати и възможности за тестване. Сега се планират нови изследвания, които ще бъдат свързани с компютърно зрение, дълбоко обучение и машинно обучение, което да бъде приложено в областта на разпознаването на редица медицински изображения. Някои от които са свързани с превенция на рак например.

Интересни са също така и приложенията, които лаборантите са направили в областта на селското и горското стопанство през изминалата година. Те са свързани с използването на дистанционни методи за наблюдение, които силно варират. Борави се както със сателитни изображения, така и с аерофото изображения и не на последно място – със снимки, направени в реално време от дронове. Тези приложения дават възможност за опериране в терени с много тежък характер от гледна точка на обхождане. Оборудването и лабораторните платформи, с които се оперира, дават възможност на учените да поставят допълнителни сензори и допълнителна компютърна мощ, вкл. преносими компютърни системи от типа на едноплатковите компютри. Всичко това дава възможност да бъдат измервани редица параметри на средата, които са много важни за взимането на решения в реално време. Тези решения дават възможност за провеждане на различни дейности, като мониторинг и таксация. 

Много интересни са и приложенията, които екипът разработва, за преброяване на дивеч и на домашни животни. Те дават възможност на стопаните да следят какво се случва в рамките на своята територия. 

Полезни приложения те успяват да осъществят и в областта на растениевъдството за управление на болестите по растенията. Така че използването на дроновете е изключително перспективен метод, който тепърва предстои да се развива и подобрява.

По отношение на киберсигурността ИИ също намира много широко приложение. Като започнем с тривиални приложения, свързани с анализ на изображения, като лицево разпознаване например и преминем към по-сериозни области, като противодействие на атаки срещу мрежата, анализирани с методите на ИИ, за да могат да бъдат блокирани. С възможностите, които дава за евристичност, ИИ би могъл да ни помогне включително и срещу все още недостатъчно добре изучени заплахи.

София Тех Парк и Лабораторията “Изкуствен интелект и CAD системи” са част и от международни проекти, какъвто е Международният проект за дигитални и иновационни хъбове. По този проект те си партнират с над 28 държави на този етап. В рамките на този проект лабораторията консултира три експеримента, които са се провеждали в държави от цяла Европа, имащи за цел да вкарат елементите на ИИ и елементите на роботиката за решаване на конкретни задачи, включително производствени.

Тоест мислено е в перспектива за бъдещето когато тази лаборатория е била създадена в София Тех Парк преди 8 години и както виждаме инвестицията вече започва да се изплаща. Както от гледна точка на развитие на научно-изследователски потенциал, така и за подпомагане на бизнеса, чрез решения на неговите проблеми благодарение на този натрупан потенциал.

Това, което виждаме от гледна точка на развитието на лабораторията е привличането на множество подходящи кадри и създаването на подходящ екип през последната година. Той е съставен не само от докторанти, но и студенти, имащи интерес към областта на роботиката, прилагането на инженерни методи и методи за автоматизация. Това определено е едно от бъдещите направления, които лабораторията ще продължи да развива, чрез разгръщането на достатъчно голям екип и човешки потенциал за целта. А с увеличаването на екипа ще се увеличи и обхватът на задачите, които той ще може да решава.

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!



***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.