Нано технология за използването на способностите на светулките

120615114104.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/120615114104.jpgКакво общо имат светулките, нанопръчиците и коледните лампички? Някой ден клиенти ще могат да си купуват разноцветни светещи струни, които не се нуждаят от електричество или батерии за да светят. Учени от Университета Сиракуз (Syracuse University) открили нов начин да използват естествената светлина произвеждана от светулките (наричана биолуминисценция) използвайки нанонаука. Техния пробив – система, която е 20-30 пъти по-ефективна от тези произведени от предишни експерименти.
Всичко е в размера и структурата на квантовите нанопръчици, които прави Матю Мей (Mathew Maye) в лабораторията, той е доцент по химия в Колежа по изкуства и науки към Университета Сиракуз; и Ребека Алам (Rebeka Alam), докторат по химия. „Светлината на светулките е един от най-добрите примери за биолуминисценция“ – казва Мей – „Светлината е изключително ярка и ефикасна. Открихме нов начин да използваме биологията за не биологични приложения като манипулираме интерфейса между биологичните и не биологичните компоненти.“
Светулките излъчват светлина, чрез химична реакция между луциферин и неговия комплементарен ензим луцифераза. В лабораторията на Мей, ензима се прикрепя към нанопръчиците; луциферина, който се добавя по-късно играе ролята на гориво.  Енергията се отделя, когато горивото и ензима се свържат.

http://www.sciencedaily.com


Европейска нощ на учените 2022 г.: