Най-новите постижения и уникална апаратура представя Институтът по молекулярна биология – БАН

Най-новите разработки и последните научни постижения ще представят учени от  Института по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев“ на 23 февруари 2017 г., четвъртък, от 10:30 часа. Събитието е част от кампанията „БАН представя своите институти“, започнала в началото на тази година.

Институтът по молекулярна биология се занимава с изучаване на молекулните механизми, отговорни за работата на клетките. Изследването на функциите на клетъчните структури и генетичния апарат водят до по-ясно разбиране на причините за възникването, развитието и прогнозата на редица заболявания – както социално значими, така и редки генетични.

Институтът по молекулярна биология заема едно от първите места в страната с възможностите си за научно-изследователска работа и кариерно развитие. Учените извършват изследвания с нова уникална апаратура, закупена със средства от български и европейски програми.

Разработките на Института по молекулярна биология са приложими в области като биомедицина, екология, репродуктивна биология, археология, дизайн и изпитване на нови лекарствени препарати и др. Институтът осигурява компетентна научна информация и дава експертни оценки в помощ на държавните институции и достойно представя страната ни в Европейски изследователски програми.


РЕКЛАМА:

***

 

Адресът на Института е ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21.


Европейска нощ на учените 2022 г.: