Най-малкият електромотор в света

110815_sykes_illo.jpg
Най-малкият електромотор в света е създаден в САЩ от група физици по ръководството на доц. Чарлз Сайкс http://chem.tufts.edu/faculty/sykes/index.html от Университета Тъфтс http://www.tufts.edu/ в Медфорд, Мазачузетс. На практика изделието се състои от една единствена молекула. Със сечение 1 нанометър (10 на -9 степен от метъра, или една милиардна част от метъра, или една стохилядна от милиметъра), то е 200 пъти по-малко от досегашният рекордьор по малки размери и работи на съвършено различен от останалите наномотори схема.

Наномоторът е молекулярно устройство, което може да преобразува енергията в движение с помощта на синтетични материали, изработени чрез химически методи.

Принципът на работа изделието на доц. Сайкс се основава на поставянето върху медна повърхност на молекула на бутилметилсулфид, захранена с електроенергия, като по този начин се предизвиква непроизволно движение. В центъра на молекулата се намира серен атом, от който „стърчат” две „клонки” на основата на въглеродните атоми. От едната страна се намират 4 атома, от другата – един. Към молекулата е поднесен метален накрайник на атомен микроскоп и между него и подложката се прилага напрежение, като електричеството заставя молекулата на сулфида да се върти.

Практическото приложение е широко – от медицината до машиностроенето, макар, че все още до него е далеч. Предстои още съществена работа, защото засега устройството се върти в желаната посока само в 5% от случаите, като при ниски температури ефективността му е още по-ниска.

Източник:
http://www.nanotech-now.com/
http://now.tufts.edu/articles/really-little-engine-could


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***