Най-древното пещерно изкуство в Европа е още по-древно

В продължение на години учените разгорещено дебатират възрастта на някои от най-старите пещерни рисунки в Европа: дали зашеметяващите изображения на пещерни лъвове, коне и бикове в пещерата Chauvet-Pont d’Arc в Югоизточна Франция са на около 20 000 години, както някои изследователи предполагат, или са били нарисувани хилядолетия по-рано?

Нов анализ на пигменти, съдържащи въглерод и изстъргани от стените на пещерата, подкрепя по-ранните данни, като предполага, че възрастта на рисунките е около 36 600 години. Освен това, въглероден анализ на парченца въглен, изкопани от пода на пещерата, предполагат, че тя е била обитаема – или поне посещавана – от хора преди 37 000 години.

Откритието е съобщено вчера в Proceedings of the National Academy of Sciences. Новото изследване включва над 250 проби от въглен, кости на животни и дори петна от сажди, оставени по стените от факли. Основавайки се на статистическо групиране на пробите, учените казват, че е имало два периода на обитаване на пещерата от хора: единият се простира от преди 37 000 до 33 500 години, а вторият – 31 000 до 28 000 години. Всеки период е завършвал след масивни срутвания на камъни, като последното частично е блокирало входа на пещерата. Две по-малки срутвания напълно закрили входа преди около 21 500 и 23 500 години – една важна причина изкуството в пещерата да остане недокоснато, докато находката не била открита от трима пещерняци през 1994.

Източник: http://www.sciencemag.org


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: