Най-важното в науката: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Сега идва най-сложната част от поредицата ни „Блог постове от отчета на БАН за 2017“ ‒ да разкажа какво правят самите институти. Езикът, който използват, за да опишат постиженията си, е доста сложен и има вероятност да не мога да разбера части от написаното, че и дори цялото описание за институтите.

Ще започна с тези институти, които са написали описанието си по-разбираемо или поне по-разбираемо за мен самия. Има много важни открития и постижения, но са представени на строго научен език, който ще се опитам да преведа на общодостъпен, използвайки хора в областта, които могат да ни кажат какво точно означават всички тези сложни думи.

Засега ще започнем с по-лесните за мен, като пръв ще е Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

През 2017 г. наши учени са описали нов род нематоди в Антарктида, „два нови вида за съвременната и пет нови вида за фосилната флора на България, както и нови за определени територии видове; публикуван е нов статус на един вид растение и три нови комбинации на видове паразитни гъби, разпространени в Япония; преописани са два вида правокрили насекоми.“ Споменава се и че са открити нови видове за България растения, гъби и раци.

 


РЕКЛАМА:

***

Също така през 2017 г. е допълнен и актуализиран Червеният списък за сухоземни охлюви на континента. Открити и описани нови видове плауни и папрати на европейско равнище, които са застрашени от изчезване.

Таксоните Aldrovanda aff. vesiculosa (Droseraceae) (1) и Cyperus aff. Fuscus (Cyperaceae) (2) се установяват за първи път в българската фосилна флора в ждрелото на р. Ерма (обл. Перник). От находището на средномиоценска флора до с. Сатовча (обл. Благоевград) е установен нов таксон за находището: Cornus buchii Heer (Cornaceae) (3), а таксоните Pinus aff. Thunbergii (4) и Cyclolobium aff. brasiliense (5) са нови за фосилната флора на България

Оригиналното описание може да намерите в Отчетa на БАН за 2017 г. 

 

ВСИЧКИ публикации свързани с отчета на БАН – https://nauka.bg/tag/ban2017/

 

*****

Мисля, че е важно да кажа, че тази поредица не е платена, поръчана или инициирана от никого, а е част от безвъзмездната дейност на БГ Наука да популяризира учените и тяхната работа в България. Всичко написано е мнение на Петър Теодосиев, създател и собственик на сайта и списанието “Българска наука”.