Най-старата проба от човешко ДНК изяснява спора за нашите предци