Награждаване на победителите в третото издание на ученическия конкурс „Моят 3D свят“

На 6 юли 2017 г. от 14 часа в залата на академичния съвет на ТУ – София се проведе церемонията по връчването на наградите на победителите от третото издание на ученическия конкурс „Моят 3D свят“.

Наградите на победителите бяха връчени от Боряна Кадмонова, изпълнителен директор на фондация „Еврика“, Йордан Йорданов, президент на КОНТАКС, Цвета Караянчева, зам. председател на Народното събрание и Саша Безуханова, председател на Съвета на настоятелите. Присъстваха и Ректора на ТУ-София, проф. Георги Михов, деканите на факултети, представители на Студентски съвет, победителите в конкурса, техни родители и приятели.

 

“Моят 3D свят” е ежегоден конкурс, под патронажа на Президента на Република България, организиран от Машинно-технологичния факултет и фондация “Еврика“, за разработване на 3D модели от ученици и кандидат-студенти. Всеки желаещ да участва в конкурса разработва 3D модел на избран от него обект с използването на любимия си програмен продукт. Тази година броят на участниците е по-голям в сравнение с предходната, а сложността на представените разработки е по-висока, което потвърждава и нарасналия интерес и популярност към инициативата.


РЕКЛАМА:

***

Проектите са оценени от независимо жури: преподаватели и експерти от индустрията, по 100 точкова система. Формирането на оценката се базира на стриктно дефинирани критерии: рационално и логично построяване на моделите, минимум компоненти с грешки при регенериране, коректни връзки между компонентите, адекватно използване на възможностите за създаване на детайли в контекста на сглобената единица и др.

Първо място спечели Алекс Стоянов Петров от Кюстендил, ученик в 11 клас на ПМГ  „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил. Представеният от него модел е на роботизирана ръка.

На второ място е класирана Симона Светлозарова Колева от с. Джулюница, ученичка от 12 клас на ПЕГ „Проф. Д-р Иван Златаров „, Велико Търново. Тя представи модел на модерна двуетажна къща.

Трето място спечели Марин Недков Узунов от Панагюрище, ученик от 10 клас на СУ  Нешо Бончев“,  Панагюрище, който е разработил модел на едноместен самолет.

       За първи път беше връчена и поощрителна награда на най-младия участник в конкурса – Георги Лъчезар Дочев от София, ученик в 4 клас на I СУ „Пенчо Славейков“, София.


Европейска нощ на учените 2022 г.: