Търсене
Close this search box.

Награди за принос в науката „Питагор“ 2024

Награди за принос в науката „Питагор“ 2024

Награди за принос в науката „Питагор“ 2024

Награди за принос в науката „Питагор“ 2024


Направи дарение на училище!***

През 2024 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират в следните категории:

Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос;

Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки;

Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки;


Разбери повече за БГ Наука:

***

Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината;

Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината;

Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки;

Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки;

Специална награда „Питагор“ за комуникация на наука.

Общите изисквания към желаещите да участват в конкурса са:

Попълнен формуляр за участие;

Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти;

Подадена справка за участие в международни организации и проекти;

Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;

Доказателства за релевантност към съответната категория.

В зависимост от категорията, за която подават документи, кандидатите трябва да представят обща справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години от 2019 г. за категория за утвърден учен и последните 3 години от 2021 г. за категория за млад учен.

За „Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос“ се очаква обща справка за научните си постижения с акцент върху резултатите през последните 10 години.

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. В процедурата за голямата награда Питагор нямат право да участват учени, носители на тази наградата от предходните 3 години.
Регламентът за участие в конкурса, както и формуляра за попълване са публикувани на интернет страницата на министерството и на портала за наука и се попълват от всеки кандидат или номиниращ в определената категория.

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 май – „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”.

Крайният срок за подаване на предложенията е 18 април 2024 г. на електронни адреси:

vesela.vasileva@mon.bge.foteva@mon.bg и m.stancheva@mon.bg.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.