Награда за изявен млад учен в областта на полимерите за 2018 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на проф. Иван Шопов за 2018 г. беше връчена на д-р Зорница Тодорова от Института по полимери – БАН по време на тържество по случай 28-та годишнина на Института, което се проведе в Големия салон на Българската академия на науките.

Институтът по полимери – БАН съвместно със Съюза на химиците в България и Българското полимерно дружество отличи д-р Зорница Тодорова за изследванията ѝ в областта на получаването и охарактеризирането на полифосфорамидати и фосфорсъдържащи гликополимери. Грамоти за достойно представяне получиха младите учени Петя Цекова, Селен Исмаил и Росен Георгиев.

Преди петнадесет години проф. Иван Шопов, дългогодишен директор на Института по полимери  и председател на Съюза на химиците в България, учредява със свои средства Национална награда на Съюза на химиците в България за „Изявен млад учен в областта на полимерите“. По време на честването проф. Шопов благодари на всички колеги, които са го подкрепяли в годините. Той подчерта високото научно ниво на участниците в конкурса и най-вече факта, че преобладаващата част от спечелилите наградата млади учени продължават да се развиват в България.

Досега са участвали 62 млади български учени от различни университети и институти в страната с над 150 научни трудове на високо ниво. Специална книжка, издание на Института, представя досегашните носители на наградата и разказва за научното им израстване. За много от тях наградата е била първото значително признание за научноизследователската им компететнтност.


РЕКЛАМА:

***

Основан преди 28 години, Институтът по полимери – БАН е водещ научен център за България в областта на полимерната наука. През 2017 г. в него работят 35 учени, които имат 41 научни публикации, като 60% от тях са в авторитетни международни списания с импакт фактор.

На 21.03.2018 г. в Големия салон на Академията Институтът ще представи дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“.