Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за прием на редовни докторанти

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2022 г. по следните научни специалности:

  • Вирусология – 3 места
  • Епидемиология – 2 места
  • Имунология – 1 място
  • Имунопатология и алергология – 1 място
  • Микробиология – 3 места
  • Паразитология и хелминтология – 1 място
  • Лабораторията по “Особено опасни бактериални инфекции”, сектор “Микробиом” ще приеме един докторант.

Тема на дисертацията: Околната среда, като резервоар на нови и отново възникващи зоонози – екологично проследяване и метагеномен анализ в реално време

За справка: проф. Стефан Панайотов, spanaiotov@yahoo.com

Публикувана в ДВ бр.22, 18 март 2022 г.


РЕКЛАМА:

***