Търсене
Close this search box.

Националният център по заразни и паразитни болести – София обяви докторантури за 2024 г.

Националният център по заразни и паразитни болести – София обяви докторантури за 2024 г.

Националният център по заразни и паразитни болести – София обяви докторантури за 2024 г.

Националният център по заразни и паразитни болести – София обяви докторантури за 2024 г.

 

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) – София обяви докторантури за 2024 г.  Срокът за подаване на документи е два месеца след публикуване на обявата в Държавен вестник. 

Конкурси и процедури по ЗРАСРБ – https://ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=latest&layout=latest&Itemid=1133&lang=bg

НЦЗПБ е водещ институт в изследователската работа в областта на вирусологията, микробиологията и паразитологията. Центърът предоставя възможност за изява и кариерно развитие на талантливи млади специалисти.

Лабораторията по „Особено опасни бактериални инфекции“, сектор „Микробиом“ ще приеме двама докторанта. Темите по които работи лабораторията са проекти финансирани от Фонд „Нанучни изследвания“ на МОН. 

  1. “Пещерите, като резервоар на нови и отново възникващи зоонози – екологично проследяване и метагеномен анализ в реално време” – договор ФНИ КП-06-ПН-51/8. 
  2. Национална научна програма „ВИХРЕН”, 2020 – 2025, проект „Саркоидоза”, ФНИ – КП-06-ДВ/10 
  3. „Формиране и структурен анализ на еритроцитните грануларни телца“ – ФНИ КП-06-Н73/5 -5.12.2023.

Срок на докторантурата: три години

Финансови условия: Докторантска стипендия 1000 лева плюс 1200 лева и трудов договор за работа по проект. 

За контакти: Проф. Стефан Панайотов – spanaiotov@yahoo.com (0887720061) и на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести – ncipd.org – информация, конкурси и процедури

Лабораторията предстои да организира курс по „Биоинформатика и микробиомен анализ“ от 09–12.04.2024 г. Ще бъде публикувана отделна обява.

 

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.