Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Студенти от Факултета по химия и фармация на Софийския университет организират Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки.

Целта на конференцията е да се предостави поле за изява за научноизследователската дейност на студентите, специализантите и докторантите и място за научен обмен. В тази връзка основен елемент от организацията е сформирането на Научен комитет, който включва преподаватели от Софийския университет и други ВУЗ в страната, които ще оценят и допуснат до участие в конференцията най-добрите постижения на студентите.

Конференцията ще се проведе под патронажа на:

Ректора на СУ Св. Климент Охридски – проф. дфн Анастас Герджиков


РЕКЛАМА:

***

Председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз – проф. Илко Гетов, дф

Изпълнителната агенция по лекарствата, представена от Изпълнителния директор – доц. Асена Стоименова, дф

Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки е първото по рода си събитие, което обединява постиженията на студенти, докторанти и специализанти от всички Фармацевтични и химични факултети в България и би могла да се превърне в ежегоден научен форум, който да предостави възможност за създаване на активни контакти и ползотворно сътрудничество между науката и бизнеса.

Място на провеждане на събитието:

130-та аудитория на Факултет по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски, адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1.

Дата на провеждане на събитието: 19 и 20 Април 2018 г.

Научната програма, както и други подробности, можете да видите на сайта на събитието: https://pharmconference.com/

Всички желаещи да участват в Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки, трябва да се регистрират на сайта на събитието: https://pharmconference.com/

РЕГИСТРАЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНА

https://pharmconference.com/

За всички студенти, желаещи да вземат участие в Конференцията, които не са от гр. София, ще бъдат осигурени нощувки в хотелската част на студентските общежития на СУ Св. Климент Охридски.