Музикалната публика

Музикалната публика

 

Автор:

Ирина Харалампиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 47, април 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

И като понятие, и като явление музикалната публика е неотделимо свързана с възникването на античния театър. В буквален превод от старогръцки това означава “множество зрители” и е в основата /корена/ на понятието “театър”. Въпросът, който неизбежно възниква в това начало е “защо музикална, а не театрална” публика. Не трудно да се отговори на такъв въпрос, ако си припомним, че нито понятието “театър”, нито “музика”, са тъждествени на съвременните. Музика /от дорийски диалект/ означава “на Музите”.

 

Ключови думи:  

Музикалната публика