Музикална нотация

Най-ранната система на музикалната нотация е възприета в Месопотамия (днешен Ирак) в средата на второто хилядолетие пр. Хр. Някои образци напомнят формата на антична глинена плочка с музикалните знаци, вървящи паралелно с думите на вавилонски песни. Някои от думите могат да бъдат разчетени и една част е била разпозната като композиция за струни. Обаче нотацията не била разшифрована достатъчно добре – дори не е възможно да се каже със сигурност колко ноти има на Вавилонската скала, включени в мелодията.

Европейска нощ на учените 2022 г.: