Музеят на текстилната индустрия – филиал на Национален политехнически музей


Сп. Българска Наука, брой 161:

***

Преди да започне да ръководи дейността на филиала Тони Димитрова е екскурзовод и уредник в Музея на текстилната индустрия. И към настоящия момент се занимава с фондовата и експозиционната дейност в музея, разработва тематични изложби, образователни програми, творчески ателиета и лаборатории, свързани с историята на текстила и текстилните технологии. Автор е на публикации и ръководител на проекти за опазване и представяне на наследството, за проучване и реконструкция на традиционни текстилни практики и създаване на нови музейни продукти. Носител е на награда „Златен век” на Министерството на културата за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност и „Печат на Цар Симеон Велики”- златен, за 2020 г.

Музеят на текстилната индустрия в Сливен е създаден като филиал на Национален политехнически музей и е официално открит за посетители през 1986 г. Той е специализиран музей, който съхранява и представя културни ценности, свързани с българското текстилно индустриално културно наследство, с историята и развитието на текстилната техника и технология и с ролята на Сливен за стопанското развитие на страната ни.

Сградата, в която е уреден музеят е архитектурен паметник на културата. Построена е през 1906 – 1907 г. за първото професионално училище в България, което през този период се нарича Държавна образцова текстилна фабрика „Добри Желязков”. 

Постоянната експозиция на музея е разположена на площ от 550 кв.м и представя ръчното, занаятчийското и фабричното текстилно производство, както и важни световни открития в тази област. Тя е тематична, характеризира се със строга хронология и динамичност. Голяма част от експонатите са работещи и на тях се извършват демонстрации на живо в реално време. При обиколка с професионален екскурзовод и демонстратор посетителите имат възможност да бъдат не само наблюдатели, но и участници в представянето. 

Музеят разполага със зала за временни експозиции, където се експонират собствени, съвместни или гостуващи изложби.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Като самостоятелен образователен модул е оборудвана музейна текстилна лаборатория, където се провеждат занимания за деца, свързани с текстилните суровини, техните свойства и употреба. Тук познавателният процес е съпътстван с разнообразни демонстрации, наблюдения, експерименти и игри.  

Музеят предлага образователни програми за деца, за възрастни и за хора със специфични потребности. Темите за ученици кореспондират с учебната програма.

На голям интерес от страна на публиката се радват творческите занимания в музейните арт ателиета, където  участниците се запознават с различни традиционни текстилни техники, практически прилагат наученото и създават своя уникална творба.

Мобилната музейна лаборатория предлага изнесени лектории и художествени работилници извън музея – в учебни стаи, занимални, детски кътове и др. Занятията са подчинени на конкретна идея и са свързани с познанията за природата и бита в миналото и днес, с традиционната ни култура и народно изкуство. 

Музеят успешно работи по различни проекти, финансирани от Министерството на културата и Национален фонд „Култура” за изследване, документиране и визуализиране на материално и нематериално културно наследство, за привличане на публики и за създаване на нови музейни продукти.

Музейните експозиции, програми, лаборатории и уъркшопи  са видимата за аудиторията музейна работа, свързана с популяризиране на наследството. Основната и изключително важна част от дейността е издирването, опазването, съхраняването и реставрирането на движимите културни ценности и недвижимото богатство. Тук усилията са насочени към попълване и документиране на музейните фондове и към създаване на по-добри условия за съхранение. Все още има какво да се направи по отношение на дигитализацията на музейния фонд, която да е подчинена на единни национални стандарти.

Музеят на текстилната индустрия съхранява и популяризира свидетелствата на част от българското индустриалното културно богатство, което се отличава със своя специфика. Материалният образ на индустриалната текстилна история се изгражда от архитектурните промишлени зони, свидетелствата на техническата текстилна култура и документалните паметници. Съхраняването и социализирането на оцелелите индустриални архитектурни обекти е нелека задача, изискваща отговорно отношение и големи инвестиции. Откриването, регистрирането, консервирането и реставрирането на свидетелствата на техническата текстилна култура също е предизвикателство. Често транспортирането и съхраняването на една производствена машина е истинско изпитание, а възстановяването ѝ е дълъг и труден процес. 

Музеят осъзнава своята роля за откриването, спасяването и популяризирането на паметниците на индустриалната ни текстилна култура, за съхранението им като свидетелства за техническите и социално-икономическите явления и закономерности. Той ежедневно работи за създаване на онази среда, в която най-пълно ще се демонстрира уникалното качество на всеки обект, и за построяване на трансмисията между обекта и потребителя. Познавайки добре предварителните очаквания на публиката, музеят има възможността да влияе върху тях, дори да ги променя като предложи едно незабравимо и неповторимо съпреживяване на наследството.

Музей на текстилната индустрия – филиал на Национален политехнически музей

гр. Сливен пл.”Стоил войвода” №3

https://textile-museum.com/ 

https://www.facebook.com/National-Museum-of-the-Textile-Industry-103902479753714/?ref=pages_you_manage 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002464600397 

Тони Кондева Димитрова – Завеждащ филиал 


Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.