Музеят по минералогия приюти уникалния къс от Тунгуския метеорит

Tunguska.png

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/Tunguska.pngСофийският университет е единственият извън пределите на Русия, който вече притежава парче от Тунгуския метеорит, паднал в Сибир през юни 1908 г. Парчето беше предадено на Музея по минералогия от ректора проф. Иван Илчев като подарък от университета в Красноярск.

Зам.-деканът на Геолого-географския факултет доц. Филип Мачев обеща, че колегите му от СУ и БАН ще се включат в изследването на веществения състав на странния „пратеник”.  

Тунгуският къс, заедно с отломък от скала, претърпяла метаморфоза в резултат на космическия сблъсък допълват колекцията от 38 метеоритни парчета в Музея по минералогия на СУ. До момента там има късове от Австралия, от дъното на Тихия океан, от най-големия метеоритен кратер, намиращ се в Германия, както и местни експонати – от селата Дебнево и Гумощник, Троянско.

„Тунгуският метеорит е бил най-големият фойерверк в чест на независимостта на България – кацнал е само три месеца преди обявяването й“, пошегува се ректорът на СУ проф. Иван Илчев.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***