Може би неандерталците са използвали химически вещества, за да запалят огън

Neandertal family, 2004 by Wood Ronsaville Harlin, Inc. USA Bridgeman Images.jpg
Днес учените знаят много неща за неандерталците – от цвета на косата им, до размножителните им навици. Но все още остава мистерия дали са знаели как да си запалят огън. На археолозите отдавна им е известно, че неандерталците са използвали огън, но е възможно просто да са се възползвали от природно възникнали огнища, като горски пожари или огън, възпламенен от паднала мълния, за да поддържат огнищата си.
Нова хипотеза, основана на странни артефакти, предполага, че те наистина са били способни да запалят огъня сами. Разкопки в Pech-de-l’Azé I в югозападна Франция разкрили блокове от манганов диоксид, който се намира в голямо количество във варовиковите формации в този регион.

manganese-blocks-credit-Peter Heyes et al..pngДосега археолозите смятаха, че неандерталците използвали субстанцията като черен пигмент, с който да украсяват телата си. Но един нов екип от изследователи посочва, че въглените и саждите от лагерните огньове биха били много по-достъпни и лесни за употреба. Освен това, неандерталците в Pech-de-l’Azé I изглежда са предпочитали мангановия диоксиди пред други манганови оксиди, налични в околността, въпреки че от всички тези сходни вещества може да се приготви боя със един и същи цвят.

pech-de-lAze.gifИ така, какво свойство притежава мангановият диоксид, което подобните оксиди не притежават? Да запали огън. Учените забелязали, че по някои от блоковете има драскотини и смлели парченца от тях на прах. Когато поръсили купчина дърва с този прах, той понижил необходимата температура за възпламеняване до 250°C, което прави запалването на огън много по-лесно. Според проучването, публикувано в Scientific Reports, необработената дървесина не се е възпламенила при температура от 350°C.
Учените не изключват и други възможни приложения на мангановия диоксид, включително украса на тялото. Но въз основа на своите експерименти, те предлагат в списъка да се добави и паленето на огън.

Превод: Росица Ташкова
Източник: http://www.sciencemag.org


Европейска нощ на учените 2022 г.: