Мозъчна хирургия


 
 
  Звучи ви като епизод от „Кръцни-срежи“, „Анатомията  на Грей”, „Спешно отделение“ или пък „Доктор Хаус”? Лекари да правят  операция, докато пацента е в съзнание? При това – мозъчна операция?
 
  Но в наши дни такива операции се правят постоянно и някои доктори, включително  – и др. Анонио Чиока, казват че няма как да стане друго яче. Той продължава да  си говори с пациентите дори и по време на операцията. „Това са много уникални  зони, в които каквато и да е повреда би нанесла огромни проблеми и може те да  останат за цял живот”, казва Чиока.
 
  Чиока премахва тумор от мозъка на Ейми Норис. Тя продължавала да говори с  доктора по време на операцията, който слушал дори и за най-малката промяна в  речта й. Ако тя чуела нещо, докторът щял да спре операцията преди да нанесе  някаква щета.
 
  Чиока изпозва така наречената „четеризъба пръчка”, която помага да се разделят  образи от мозъка, показвайки му къде е най-добре да се разреже. Пръчката е  подобна на GPS , давайки му точна информация, която се поддържа актуална от MRI  изображения.
 
  След 48-часовата операция Норис се връща у дома, свири на цигулката си, все още  помнейки как това се прави, макар че не е свирила от години.
 
  „Просто си мисля, че е невероятно, разбирате ли? Знам че преди 10 години не са  били способни да направят това.” казава тя.
 
  Норис казва, че да ти правят мозъчна операция, докато си в съзнание, изобщо не  боли..
 
  „Можете да направите локална анестезия на кожата” казва Чиока. „И тогава  черепът и мозъкът нямат никакви чуствителни към болка неврони. Затова можем да  ги оперираме.”
 
Норис трябва да бъде следена отблизо за известно време, но засега ракът й е  изчезнал и животът й се връща към нормалното. Това е вторият път, когато й  правят мозъчна операция, докато е в съзнание.


Европейска нощ на учените 2022 г.: