Морски гъби

 

Морските гъби живеят най-вече в моретата и океаните, където  се срещат от крайбрежните води до големи дълбочини.
  Морските гъби са най-низшите многоклетъчни животни.
  Тялото им е съставено от два пласта клетки, които още не са  обособени като същински тъкани. Между двата пласта има пихтиесто вещество, сред  което се намира скелетът на гъбата, половите и някои други клетки. При голямо  мнозинство гъби скелетът се състои от дребни игловидни или друго по форма  образувания, изградени от варовито или кремъчно вещество.
  Сравнително малко гъби имат скелет, съставен от особено  органично вещество (спонгин), а единични видове нямат изобщо скелет. По тялото  на морските гъби има множество дребни отвори (пори) и няколко или един по  големи отвора.
През порите в тялото на гъбите навлиза вода, която носи  хранителни частици (бактерии, микроскопични водорасли и др.), а също така  необходимия за дишането кислород. През големите отвори водата напуска тялото на  морските гъби с разпадачните продукти от тяхната обмяна. Движението на водата в  тялото на морските гъби се осъществява посредством специални клетки, снабдени с  камшичета.


Европейска нощ на учените 2022 г.: