Монета на Мурад II от района на гр. Видин

Автор: Калоян Руменов Димов

13315368_1272191929480028_1682701366149384240_n-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%b5

След завладяването на българските земи от Османската империя, като домашни парични знаци се налагат османските монети. Една от тях е предмет на настоящото кратко съобщение.

От района на гр. Видин произхожда бронзова монета, която ми бе показана чрез снимков материал и която определих като османски мангър (нискостойностна парична единица) на султан Мурад II, който е управлявал в периода 1421-1444 г., а после отново през 1446-1451 г. Доброто състояние на монетата, която е частно притежание, и нейното добро почистване ми позволиха да разчета и определя мястото на нейното отсичане –  монетарницата на гр. Одрин.

Според наложилия се като най-добър и пълен каталог за бронзовите османски монети – мангъри, чийто автор е Necdet Kabaklarli, паричният знак е от типа 06-Adr-39. Диаметърът на монетата е около 19 мм, като за съжаление не получих данни за нейното тегло.


РЕКЛАМА:

***

Настоящото кратко съобщение, макар и само с една монета, обогатява данните за паричната циркулация в района на Видин през XVвек и още веднъж показва ареала на разпространение на османските монети, отсечени в монетарницата в Одрин.

Изтеглете безплатно новия 90-ти брой на сп. Българска Наука от тук: 

http://image.nauka.bg/magazine/bg-science90.pdf


Европейска нощ на учените 2022 г.: