Многоярусна галера

След изобретяването на военната галера разработката на бойни кораби продължава с модели, при които се въвеждат по-големи галери с по няколко реда гребла. Те се появяват първо по бреговете на Индийския океан и Червено море, където в началото на I хилядолетие пр. Хр. са строени кораби с гребци на горно и долно ниво. Около началото на VII в. пр. Хр. корабостроителят Аминокъл от Коринт построява първата трирема – галера с три редици гребци и силен таран. Тя става стандартният плавателен съд в класическата гръцка флота. По-късно се изработват кораби с увеличаваща се сложност и стойност, наименувани според броя на редиците гребци, изобретени от следните народи през съответните векове:
Квадрирема (четири редици гребци): от картагенците през V в. пр. Хр.
Квинкирема (пет редици гребци), най-използваният плавателен съд в картагенската и римската флотилия от саламнийците през IV в. пр. Хр.
Сексирема (шест редици гребци): от Сиракуза през IV в. пр. Хр.
Много други кораби в още по-големи размери са построени от IV в. пр. Хр. насам. Най-големият измежду всички древни военни галери е кораб с 40 реда гребла. Тяхното разположение е загадка, но е известно, че той първо е бил на служба при Птолемей Филопатор Трифон, владетел на Египет (221 205 г. пр. Хр.).

Европейска нощ на учените 2022 г.: