Многомилионен град

През 375 г. след Хр., когато Рим вече е прехвърлил своя зенит, в неговата жилищна част има 46 602 карета от жилища. Даже ако се приемат занижени оценки за броя на войниците и робите в казармите и домакинствата, общото население не би могло да е по-малко от четири милиона, а може да е било и много повече. Вероятно то е още по-голямо през по-добрите времена две столетия по-рано. Рим трябва да е първият многомилионен град, освен ако населението на Вавилон е било два милиона. Вероятният период, когато той надхвърля двата милиона, е през годините на възход, през втората част на I в. пр. Хр.


Европейска нощ на учените 2022 г.: