Мнемотехника

”Мнемотехниката” или ”мнемониката” най-образно казано е ”техника за запаметяване”.Термина произлиза от гръцката дума ”mnemonikon”,по името на гръцката богиня на паметта Мнемозина.
Първите съхранени разработки по мнемотехника датират от 86-82г. до н.е.и пренадлежат на Цицерон и Квинтелиан.
Съвременния енциклопедичен речник дава следното определение за мнемотехника
МНЕМОТЕХНИКА-
1.Правила и прийоми за засилване на паметта и улесняване и запомняне на факти и сведения, като се използва най-много асоцияцията
Първоначално мнемониката произлиза като неизменна част от риториката (ораторското изкуство) с цел запомняне на дълги речи.
Съвременната мнемоника се развива с голям напредък както в теоретичен така и в практичен план.
Мнемотехниката използва естествени физиологични механизми на мозъка при запаметяването на информация,позволявайки пълното контролиране на процеса на запаметяване ,съхранение и припомняне на информацията.
Това дава възможност да се фиксира в паметта последователен текстов материал,но и безпогрешно запомняне на всякакъв тип точна информация,която се смята по-принцип за незапаметявана: списък с телефонни номера,хронологични и числови таблици,анкетни данни сложни учебни текстове,съдържащи голямо количество терминологични и числови сведения.
Възможно е информация да се запони за един час или за цял живот.Запаметените сведения могат съзнателно да се изтрият и на тяхно място да се запаметят нови.
Мнемотехниката е изкуство,което за да се усвои изисква придобиването на полезни навици.Очевидно, е че за да се формира навик е необходимо системно да се изпълняват определени упражнения.Без упражнения усвояването на мнемотехника е невъзможно.
Ако в миналото психлозите са се опитвали да съпоставят човешката памет със способността на запаметявана на техническите усройства,то в последно време наблюдаваме точно обратното.Създателите на съвременните компютри и програми черпят своите идеи от учебниците по невро-физиология.В резултат компютрите стават все по-умни и по-умни.Ярък пример за този процес е добре известната програма за разпознаване на текстове Fine Reader, в която са заложени принципите на функциониране на зрителния анализатор.
Използването на съвременните техники за запаметяване пестят време,защото никога няма да ви се наложи да се връщате към информация ,която вече сте запаметили.Това е мощна тренировка на мисъта и вниманието.Това е реален шанс бързо да усвоявате няколко нови специалности, да станете професионалист във вашата област.
Усвояването на изкуството мнемотехника няма да ви превърне в гений(разбирасе ако не сте скрит такъв ) ,но значително ще повиши възможностите ви за учене,което от своя страна ви прави конкурентно способни .

Превел от руски : Анастас Мавродиев


Европейска нощ на учените 2022 г.: