Млад учен-химик от БАН ще участва на традиционната среща на Нобеловите лауреати в Линдау

Снимка: olympicbg.org
Снимка: olympicbg.org

67-та среща на Нобеловите лауреати, посветена на химията, ще се проведе от 25 до 30 юни 2017 г., в Линдау, Германия. Българската академия на науките получи покана да представи до 5 номинации на млади учени, занимаващи се с химия, които да участват на срещата с Нобеловите лауреати. След проведени процедури за подбор в Академията и след допълнителна селекция от страна на комисия, назначена от Съвета в Линдау, доктор Цветан Захариев от Института по обща и неорганична химия – БАН беше одобрен за участие. Това първо участие на млад учен-химик от България отваря перспективи за разширяване на международните контакти и сътрудничество с научноизследователски институти в рамките на европейската и световната общност.

Срещата на Нобеловите лауреати се провежда ежегодно от 1951 година досега в германския град Линдау. В рамките на срещата, над 400 млади учени (студенти, докторанти и пост-докторанти) от цял свят имат възможността да чуят лекции на някои от най-изтъкнатите носители на Нобелови награди, както и да общуват с тях в неформална среда. Основната цел на организираните сесии е да бъде стимулиран обменът на знания, идеи и опит между Нобеловите лауреати и младите учени, както и да се насърчи обмена между учени от различни поколения, култури и дисциплини.

Срещите се фокусират върху една от трите основни природни науки, за които се присъждат Нобелови награди: физиология и медицина, физика и химия.

Академични партньори на Съвета на Нобеловите срещи в Линдау са институции и организации от областта на висшето образование, природните и икономическите науки, и бизнеса като Alexander von Humboldt-Stiftung, Canadian Institutes of Health Research, CERN European Organization for Nuclear Research, CNRS, European Research Council, Japan Society for the Promotion of Science, Max Planck Society, Microsoft Corporation, Novartis International AG, Volkswagen Group.

Повече информация може да намерите тук: http://www.lindau-nobel.org/


РЕКЛАМА:

***

***

Once every year, around 30 Nobel Laureates convene at Lindau to meet the next generation of leading scientists: 400–500 undergraduates, PhD students, and post-doc researchers from all over the world. The Lindau Nobel Laureate Meetings foster the exchange between scientists of different generations, cultures, and disciplines.


Европейска нощ на учените 2022 г.: