Мисловна карта

  1. КАК РАБОТИ ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК

Мисловната карта е проявление на естествената функция на човешкия разум. Това е мощен графичен метод, който дава универсален ключ към пълноценното използване на мозъка.

1.1 Лъчисто мислене.

Лъчистото мислене означава асоциативните мисловни процеси, произлизащи или свързващи се с една точка и разпространяващи се във всички посоки.

Мисловните процеси на мозъка могат да се разглеждат като гигантска машина за разклоняващи се асоциации – свръхмощен биокомпютър с мисловни лъчи, които излизат във всички посоки от безкраен брой информационни възли. Тази структура отразява невронната мрежа изграждаща физичната конструкция на мозъка.

Ако информацията се приема по този  интегриран, лъчист, организиран начин, запомнянето й е по-лесно.


РЕКЛАМА:

***

1.2 Ляво и дясно полукълбо.

В дясното полукълбо на човешкия мозък са разположени центровете, които отговарят за въображението, цветове, ритъма, пространство.

В лявото полукълбо – числа, думи, логика, последователност, линейност, анализ.

  1. СЪЗДАТЕЛ И СЪЩНОСТ

Реймънд Кийн, интернационален шах гросмайстор и кореспондент на The Times, твърди, че едва ли съществува по-ясен и ефективен мисловен инструмент от мисловните карти на Тони Бюзан.

2.1 Тони Бюзан.

Тони Бюзан е един от най-големите специалисти в света в областта на визуалното мислене и водещ лектор на тема мозък и учене. Той е изнасял множество лекции пред различна аудитория като големи корпорации, университети и правителства, и в момента е движеща сила в развиването на световната грамотност.

В края на 60-те години на 20 век Тони Бюзан измисля инструмента Мисловни Карти и оттогава е обучил милиони хора на тази техника.

С работата си в ThinkBuzan организацията, Тони Бюзан продължава разработването на иновативни начини на мислене. Партньорството му с Крис Грифитс прави възможно създаването на софтуера за мисловни карти iMindMap, който е синтез между интерактивна и интелигентна технология и креативна свобода в рисуването.

Най-значимите му постижения са: номиниран за Нобелова награда за мир за 2011 година; водещ световен автор на тема мозък и учене с над 100 написани книги; водещ световен лектор на тема мозък и учене; изнасял лекции пред аудитории от 5-годишни деца до едни от най-влиятелните в света бизнес мениджъри, водещи организации и правителства; определен през 1994 г. от списание “Форбс” за един от петте най-добри международни лектори, заедно с Михаил Горбачов, Хенри Кисинджър и Маргарет Тачър; основател на Световния Шампионат по Памет; Основател на Световния Шампионат по Бързо Четене; книгите и продуктите на Тони Бюзан са разпространени в над 150 държави и преведени на повече от 30 езика; мисловните карти, измислени от него, са използвани от над 250 милиона човека в света; бивш редактор на международното списание на МЕНСА; международен бизнес консултант на големи мултинационални компании като: HP, Barclays International, General Motors, Walt Disney, Oracle, Microsoft, British Telecom, IBM, British Airways. Консултант и съветник на правителства и държавни организации, в това число: Англия, Сингапур, Мексико, Австралия, държавите от Персийския залив и Лихтенщайн; глобална медийна личност, имайки над 100 часа в национални и международни ефири и над 1000 часа в радио предавания; видян и чут от над 3 милиарда човека по света.

Фиг. 1. Постижения на Тони Бюзан

2.2 Същност на mind map.

Мисловните карти са високоефективен инструмент за достигане на информацията в човешкият мозък. Те са креативно и логическо средство за водене на записки и буквално. Обхващат пълния набор от кортикални умения – думи, картини, цифри, логика, ритъм, цветове и пространство.

Мисловните карти са начин за изразяване на мисловни пътеки, картини и асоциации, които вече съществуват в мозъка ни. Те са отражение на лъчистото мислене.

Основните елементи при изграждане на мисловните карти са картинки, цветове и ключови думи. Тяхната комбинация стимулира едновременно двете мозъчни полукълба – асоциациите и въображението.

Мисловните карти представят едновременно “голямата картина” и малките детайли. Те се прилагат успешно при водене на записки, определяне на целите, решаване на проблеми, генериране на идеи (brainstorming), запаметяване на информация, планиране на проекти и много други.

  1. ИЗГРАЖДАНЕ НА МИСЛОВНА КАРТА

Голяма част от информацията в света се възприема визуално и затова, мисловната карта е добър нагледен материал, който е лесен за запомняне и с който се работи безпроблемно.

3.1 Предварителна подготовка.

За да се създаде мисловна карта не е необходима значителна предварителна подготовка.

При поставяне на задачата, просто се набавят бял лист хартия и цветни моливи или флумастри, отключва се въображението и започват идеите да се пренасят на листа.

3.2 Основни стъпки.

Взимате бял лист (минимум А4) и цветни моливи, флумастри или маркери.

В средата на листа вписвате основното понятие, проблем или задача, около която ще се мисли.

След това вписвате първите поне 7 неща, които хрумнат, при мисълта за централното понятие. Оформят се като дебели линии (клони), които произлизат от основното понятие.

След като се напишат 7-10 понятия, се прави същото нещо, но вече с всяко под-понятие поотделно. Всяко едно от основните  понятия става централно. Така се получават разклоненията

.3.3 Насоки.

Добре е на мисловната карта да има повече от 7 елемента. Когато елементите са повече е лесно да се групират помежду си.

Мисловната карта трябва да бъде логична: да съблюдава отношението между елементите – кое след кое следва и кое към кое се отнася.

Практично е на мисловните карти да има различни визуални образи, които лесно се запомнят: за целта ще се използват различни цветове, рисунки и символи.

Винаги е удобно, когато mindmapping е симетрична: запомня се една част от нея и лесно ще могат да се пресъздадат останалите.

Ако е нужно се прави временна диаграма, вляво се поместват например изминали събития, а от дясно – бъдещи.

Ключовите думи са ключът към успеха на запаметяването. С една дума могат да се отключат много картини и мисли.

От центъра излизат дебели разклонения с асоциации към централната идея (определени думи, изображения, символи) – главните раздели на картата.

Централните клони винаги да са по-плътни от останалите.

Желателно е да се използват печатни букви за разклоненията или съответстващи им графични елементи.

Основните разклонения имат подразклонения, свързани с ключови думи. Те са с по-тънки линии и с по-малка големина на ключовите думи.

Дължината на линията трябва да съответства на дължината на думите.

Да се използват линии, наподобяващи клони (органични линии). Кривите линии добавят разнообразие в картата, намаляват монотонността и са по-лесни за запомняне.

Да се използва различен цвят за всяко отделно разклонение и да се оставя достатъчно разстояние между тях. Да се използват поне три различни цвята. По възможност се вмъква разнообразна визуална декорация – форми, цветове, обем, шрифт, стрелки, изображения.

Добре е да се използват колкото се може повече изображения, вместо думи или като добавка към тях.

Добре е да се изработи и използва индивидуален стил.

3.4 Препоръки.

Да се работи в спокойна среда с подредени материали и без психическо натоварване на мозъка.

Чрез задаване на въпроси, да се оформят отделните разклонения – какво, кога, къде, как, защо.

Добавят се празни линии, ако мисълта блокира.

Добавянето на изображения подпомага увеличаването на възможностите за асоциации.

Да се преглеждат и правят бързи проверки на мисловните карти през определени периоди от време.

Да се добавя малко хумор или преувеличение, където е възможно.

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ

Това средство за запомняне или инструмент за надграждане на някаква идея може да бъде използвано за:

Учене – систематизирането на лекции и обемни материали значително улеснява запомнянето, прави материала по-интересен и систематизиран.

Планиране – нагледно изобразените задачи помагат за организирането на времето и ресурсите и подобряват процеса на планиране.

Творчество – освен, че самото изработване на картите е вид творчество, те могат да дадат нови, свежи идеи.

Разработване на проекти – в много случаи при разработването на проекти, с цел да не се изпусне някой малък детайл, се пропускат основни моменти. Онагледени с мисловна карта дребните и големите точки по-трудно се пропускат, а и се стимулират нови идеи, които биха могли да дадат по-добри резултати.

Търсене на решения – за да се стимулира търсенето на решения, доказано най-добрата практика е brainstorming. Мисловните карти подпомагат и онагледяват тази техника.

Други приложения са: генериране на идеи и мозъчна атака (brainstorming), формулиране и разрешаване на задачи и проблеми и създаване на план за действие, представяне на връзки между отделни обекти или действия, сътрудничество, обединяване на думи и графични елементи, средство за подобряване на паметта и мисловния процес, изграждане на екип, управление на времето, анализи, организиране на събития.

  1. ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗРАБОТКА

Различните хора имат различно мислене и подход към структурирането. Затова има и различни начини, по които да се създаде една мисловна карта.

5.1 Лист хартия.

Това е най-простият начин и често спряган за най-ефективен по отношение на „нахвърляне на идеи“. Бързо и нагледно, по собствен стил се структурират идеите – няма ограничения в дизайн, оформление и разположение и въображението може да се „развихри“. Не изисква финансова инвестиция. Може да бъде създадена по всяко време и навсякъде при наличие на хартия и моливи.

5.2 Безплатни.

MindRaider – декстоп приложение, мощно средство за организиране на информация по определена тема, планове, бизнес планове, постъпкови описания на дейности, тематично обединени препратки към различни сайтове, позволява търсене из идеите.

MindMeister – уеб базиран инструмент с безплатна базова версия, предлага брейнсторминг в реално време

Freeplane – мощен, безплатен десктоп инструмент, преработен и подобрен вариант на FreeMind

Dabbleboard – семпла уеб базирана бяла дъска за генериране на идеи и мозъчна атака

Twiddla – уеб приложение, което напомня бяла дъска, върху която може да се драскаш, рисува, пише и работи в екип с други потребители.

Visual Understanding Environment (VUE) – проект с отворен код, замислен като помощник в обучението и научните изследвания, предоставя гъвкава визуална среда за структуриране, представяне и споделяне на цифрова информация в графичен вид.

Cytoscape – платформа с отворен код, софтуер за визуализиране на сложни мрежи и интегриране на таблични и графични данни под формата на мисловни карти, първоначално създадена за биологични изследвания, но се ползва като обща платформа за създаване, анализи и визуализация на сложни мрежи.

Cayra – лесно за употреба безплатно приложение за мисловни карти, подходящо за управление на проекти и процеси, позволява комбиниране на снимки, хипер връзки, линкове към файлове и дати, позволява създаване на няколко мисловни карти на една страница.

5.3 Платени.

iMindMap – платено десктоп приложение с безплатна демо версия, създадено от Тони Бюзан. Използва се за управление на проекти в големи компании като НАСА, Уолт Дисни, Майкрософт, Интел, Боинг, както и много училища с цел подобряване и ускоряването на обучението.

MindJet MindManager – високопрофесионално десктоп приложение за мисловни карти от по-високо ниво,предназначен за бизнес цели, предлага информационни карти, интерактивни табла, онлайн диаграми, интеграция с Microsoft Office.

XMind – десктоп приложение, предлага се в безплатна и платена версия.

Mindomo – уеб базиран инструмент и десктоп приложение, предлага се в безплатна и платена версия, подходящ за управление и планиране на проекти.

MindMapper professional – високоефективно десктоп приложение за генериране, структуриране и класифициране на идеи, процеси и задачи, помощно средство при проучването на пазари, организации, разрешаването на проблеми и вземането на решения.

MindView Business – професионален софтуер за мисловно картиране, който позволява визуализиране на мозъчна атака и организиране и представяне на идеи, интеграцията му с Microsoft Office прави превръщането на идеи в действие още по-бързо и лесно, има мощни опции за сътрудничество и управление на проекти.

MindGenius – високофункционален бизнес софтуер за мисловни карти с повече от 600 000 потребители в целия свят, с множество бизнес функционалности за управление на задачи, включително и добавяне на приоритети към тях, интеграция с Microsoft PowerPoint, Excel, Word и Adobe Reader.

SmartDraw – десктоп приложение, което автоматизира и улеснява създаването на мисловни карти, графики и диаграми, включва специализирани шаблони за 70 различни визуализации.

ConceptDraw Mindmap professional – мощно приложение за бизнеса и лична употреба, позволяващо висока производителност, техники за брейнсторминг и лесно сътрудничество при работа в екип, визуална организация и достъп до информация на физически лица и организации.

NovaMind – приложение за водене на бележки, мозъчна атака, планиране на проекти, изготвяне на презентации, списъци и планове, с интуитивен интерфейс и библиотека с над 3000 графични елемента, прикачване на файлове, интеграция с Microsoft Powerpoint, поддържа създаване на множество мисловни карти в един документ.

PersonalBrain – предлага се в базова безплатна версия, Core Edition и професионална версия, предоставя свързване на идеи чрез динамичен визуален интерфейс и предлага множество сценарии за използването му.

EdrawMax – универсално десктоп приложение за графично представяне на информация, с повече от 4600 векторни символи и графики и множество готови шаблони

ЛИТЕРАТУРА

[1] Buzan, T. (2010). Твоят ум може всичко: Мисловни карти. СофтПрес, https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.

[2] Frey, C. (2010). Mind Mapping Software User Survey. http://mindmappingsoftwareblog.com /mmsb/wp-content/uploads/2010/04/ 2010_MMS_ Survey_Results.pdf.

[3] Lyutova М., (2011). Лъчисто мислене, http://mastermind.bg/for-me/item/272-learning-congratulations-now-you-can-learn-anything.

[4] Petkova T. Мисловни карти. http://www.hera.bg.

[5] Mind mapping. http://mindmapping.bg/ mindmaps/about/.

[6] MIND MAPS. http://www.pomnilesno.eu/.

[7] Фитнес за ума: мисловни карти (ниво 1). http://b2blessons.net/2011/12/06/%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0 %B7%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0% B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0 %B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0% BD%D 0%B8%D0%B2%D0%BE-1/.


Европейска нощ на учените 2022 г.: