Минойска Гърция

През ІІІ-ІІ хилядолетие пр. Хр. на о. Крит, а и по някой други егейски острови, както и в Пелопонес, възникват най-старите в Гърция раннокласови общества и държавни организации. Пример за това е откритото край днешното селище Полиохни, голямо селище, защитено с дебели стени, кръстосано с павирани улици. Това е периодът обхващаш края на каменомедната и цялата бронзова епоха.

Започват да се създават центрове, където цивилизацията процъфтява, като тези открити при разкопките на о. Сирос, о. Мелос и други намиращи се по крайбрежните гръцки области. Въпреки че това е един много дълъг и бавен процес, той бележи прехода от родово към раннокласово общество. Тези тенденции в общото развитие на най-древната история на Гърция се характеризират с икономическото, политическото и културното превъзходство на о. Крит. Това се дължи на факта, че Крит е контролен пункт на търговията с олово, необходимо за бронзовата сплав и бива пренасяно от Пиринейския полуостров и даже от Британия.

Възстановяването на най-древната история на острова се свързва с името на сър Артър Еванс, извършил дългогодишни разкопки на един от центровете на острова – Кнос, резиденция на царете на острова. Никъде не се среща името на страната или народа й, така че тя бива наречена на името на един от владетелите си – Минос. Наричат се още и средиземноморци.

Интересен е строежът на дворците им, наричани също така и „лабиринти”, по названието на свещената двойна брадва – лабрис, пазена в тронната зала. Сложната им планировка е дала повод да се вложи в понятието смисълът на невъзможността човек да се оправи сам в това огромно, заплетено здание.

Като цяло на острова е царяло мир, нямало е сериозни вражди, което обяснява и липсата на защитни стени при градовете. Приз първата половина на 18в пр.н.е. обаче, в резултат на някакви незнайни събития, резиденциите в Кнос и Фест, а също и много селища на други места са разрушени. Някой от тях дори са напълно изоставени. Причината за тези събития е една от най-големите загадки на ранната критска история. Едно от предположенията е земетресение разтърсило острова. Този теория обаче не обяснява липсата на бронзови и златни изделия – останки от бедствието. Други учени смятат, че укрепването на отделните царства довежда до противоречия между тях. Усилва се стремежа към хегемония и започват военни действия. Липсата на следи от пожари като от нападение от нашественици ибързото възстановяване на дворците потвърждава теорията. Появяват се и нови градове.


РЕКЛАМА:

***

Раннокласовата държавна организация е термин, с който се обозначава и на развитието исложността на социалната структура. Начело на цялото общество е владетелят,притежаващ цялата земя. Той е представител както на светската така и на духовна власт. Животът му е строго регламентиран, а личността му е свещена. Тронната зала е най-важното място в двореца, където се решават държавни въпроси, но и се принасят жертви на боговете.

Изглежда, че и големият двор около жилищния комплекс също има повече културно, отколкото стопанско предназначение. Именно там се организират т.нар. игри с бикове, който се виждат от великолепните фрески. Зрелището напомня на испанската корида. Те отразяват тайнствен религиозен ритуал, вероятно и първи опит да се създаде театър, при който се имитира богът и се търси безсмъртие.

Следваща е аристокрацията, имаща важна роля по това време. Тя обаче не е единна. Най-близки до владетеля са родствениците му, който играят ролята и на царски наместници. Тази привилегирована династична клика влияе върху хода на държавните дела и често дърпа някой от конците на управлението. В контраст с тях е новопоявилата се група от богати търговци и занаятчии, свързани с морска търговия. Те кръстосват бреговете на Египет, Сирия и Кипър и тъкмо те осъществяват така необходимата размяна на стоки и попълват липсите от злато, мед, пурпурни тъкани и др.

Не еднородна е и групата на свободните общинници, представящи средните стопанства. Същевременно всичко, свързано с великолепието на дворците и с тяхното поддържане, се създава с труда на хиляди безименни земеделци и занаятчии. Поради не достатъчните разкопки се знае съвсем малко за тези слоеве на обикновеното население.

Силно развити са занаятите. Много от изделията са създадени в специални работилници на самите дворци. Макар и да няма преки сведения може косвено да се предполага, че в отделните клонове на стопанствата се използва многочислен състав от работници, специализирани в различни отрасли.

Периодът след възстановяване на дворците от втората половина на 18в пр.н.е. до първата половина на 15в пр.н.е. е времето на най-голям разцвет и могъщество на критското общество. Под властта на царете от Кнос островът се превръща в централизирана държава. Развива се външната политика и започна широка морска експанзия, включваща над 200 острова по Егейско море. Минойски колонии и търговски фактории се появяват също на о. Родос и в района при Милет в Мала Азия.

Властта на владетелите се разпространява и в част от континентална Гърция. Митът за Тезейи Минотавъра е доказателство, че те подчиняват и Атина. Поддържат се дипломатически и търговски връзки с Египет и държавите от финикийското крайбрежие. Завладените територии се облагат с данъци, изплащани в продукти и занаятчийски изделия. Задължени са и да се предоставят екипажи за засилване на минойския флот. Задморските земи се управляват или от местни васалски династии илипредставителите на кралското семейството.

В средата на 15в пр.н.е. о. Крит преживява голяма катастрофа. Стихийното бедствие се свързва с изригването на вулкана на о.Тера (Санторини), намиращ се северно от о. Крит. Някой изследователи свързват бедствието с потъването на легендарната Атлантида. Въпреки че Крит се възстановява губи водещото си положение в Средиземноморието. Упадъкът се превръща в необратим процес. Тезей побеждава Минотавъра.

Промените са важни, а и археологическите разкопки свидетелстват за появата на ново население на острова – ахейците, нахлули от материкова Гърция. Те подчиняват местното население. По това време в околностите на Кнос се появяват могили с разнообразни предмети като мечове, рапири, върхове на копия и др., съвсем не характерни за по-ранния погребален обичай. Проникването на нови етнически елементи е видно и от голямото количество глинени таблички, съставени на гръцки(ахейски) диалект.
Очевидно в края на 15в и в началото на 14в пр.н.е. двореца в Кносос е окончателно разрушен, а управлението на острова се управлява от династия с ахейски произход. Остров Крит се превръща в част от Ахейска Гърция.

Автор: NURIKO


Европейска нощ на учените 2022 г.: