Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на посещение в БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Българска академия на науките и разговаря с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. На своята първа среща двамата обсъдиха приоритетните области на сътрудничество между БАН и Министерството на образованието и науката.

„БАН е най-голямата автономна научна институция в България и, може би, най-важният ни партньор в различни политики на обществения живот“, каза по време на посещението си министър Вълчев. Той съобщи, че Националната стратегията за развитие на научните изследвания в Република България (2017- 2030) е съгласувана с Министерство на финансите и предстои да бъде внесена за обсъждане в Министерски съвет. „Стратегията ни е необходима като документ с дългосрочна визия за научните изследвания, както е и едно от необходимите условия за постигане на целите, залегнали в Споразумението за партньорство на Република България с ЕК през програмния период 2014 – 2020 г. и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.“, допълни министър Красимир Вълчев.

По време на срещата акад. Юлиан Ревалски представи на министъра вижданията на ръководството на БАН за постигане на устойчиво развитие на научните изследвания и запазване на научния потенциал в рамките на страната. „С изключително голямо внимание и загриженост се отнасяме и към развитието на предучилищното, училищното и висшето образование в България“, съобщи председателят на Академията. Той запозна министъра с възможността за развитие на сътрудничеството с висшите училища и подпомагане на кариерното развитие на учените от университетите в страната.


РЕКЛАМА:

***

Акад. Юлиан Ревалски отправи конкретни предложения за съвместни действия на учени от БАН и учители за промяна на начина на преподаване в училищата и прилагането на нови методи в образованието. „БАН работи отлично с талантите в съответните научни области, но е необходимо да провокираме интереса и на децата, които не се явяват по състезания. Трябва да търсим възможност със съвременните средства на преподаване да предизвикаме активността на ученика“, каза акад. Ревалски. Той допълни, че БАН има традиции в обучението на учители по математика, български език и физика, но е възможно сътрудничеството да се разшири и в други научни области. Според министъра на образованието и науката Красимир Вълчев е възможно, ако се наложи, образователните стандарти в областта на предучилищното и училищното образование да бъдат променени с участието на учени от БАН.

По време на срещата беше отбелязана и възможността в рамките на проекта „Твоят час“ училищата да си сътрудничат с музеите към Българска академия на науките.


Европейска нощ на учените 2022 г.: