Министър на околната среда

Около 2200 г. пр. Хр., когато Шан взел властта в Китайската общност, той поставил основите на чиновническата администрация. Назначил министри, които да отговарят за селското стопанство, образованието, труда и няколко други области, включително и околната среда. Последната била поверена на човек на име Йи и в неговите пълномощия влизали „хълмовете, горите, блатата и възвишенията, растенията и дърветата, птиците и зверовете“. Официалната му титла била Пазител (или „този, който предпазва“) и задължението, което Шан му вменил, било да съхранява хармонията. Изглежда, това означавало да следи за запазване на баланса между използване и съхранение на природните ресурси.

Европейска нощ на учените 2022 г.: