Минаването през стени може да е възможно

sn-tunneling.jpg

 Ако сте си правили експеримента, знаете, че не можете да минават през стени.  Но по-малките от атома частици могат да го постигнат чрез процес наречен тунелен ефект.  Сега екип от физици казват, че този ефект може да бъде постигнат с по-голям обект, въпреки че други казват, че постигането му ще е доста трудно.

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/sn-tunneling.jpgАко е успешен експериментът би бил много голям напредък към изработването на механични системи, които се държат като квантово механични. През 2010г. физици направили ключова крачка в тази посока, като принудили малък обект да е в състояния, които могат да бъдат обяснени само от квантовата механика.

Какво представлява тунелния ефект или преход.  Нека един електроб бъде топче например, ако топчето е в една от две падини, които са разделени от малък хълм. За премине от едната падина в другата, на топчето му трябва достатъчно енергия. Ако то няма толкова енергия, класическата физика предвижда, че то никога няма да може да премине през хълма до другата падина.

Малките частици като електроните, обаче, могат да преминат от другата страна без да им е необходима енергия за да изкачат хълма. Квантовата физика описва тези частици като вълни от вероятности – и се оказва, че една от тези вероятности, е че електрона може да „пробие” хълма и да се материализира от другата страна, въпреки че електрона не може да се намира на върха на хълма между двете падини.


РЕКЛАМА:

***

Звучи невероятно, но учени и инженери демонстрират тунелния ефект с полупроводници, в които електрони преминават през непроводни пластове материал, но все още никой не е виждал макроскопичен обект да премине през друг.

по материали от: http://sciencemag.org/


 


Европейска нощ на учените 2022 г.: