Милионен град

Древният Вавилон е имал повече от един милион жители. Милионната граница вероятно е достигната скоро след създаването на проспериращата нововавилонска империя (612 – 538 г. пр. Хр.). Но тъй като не са запазени данни от преброяване на градското население, то може да бъде преценено въз основа на територията на града, като се използват измервания, дадени ни от гръцки или латински автори от V в. пр. Хр. насам. Периметърът на градската стена, опасваща Вавилон, е между 360 и 480 стадия, като най-достоверна изглежда оценката от 368 стадия. Това би означавало, че градската площ е много над 250 квадратни километра. Между градските стени биха могли да живеят няколко милиона хора, но трябва да се вземе предвид, че голяма част от пространството е била заета от паркове, булеварди, обществени сгради и защитни съоръжения.

Европейска нощ на учените 2022 г.: