Мезотерапия с хиалуронова киселина

Автор
Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир
Mesotherapy with hyaluronic acid3.jpg

фигура 2. В края на периода

Увод

Традиционно мезотерапията и техниките свързани с нея, увеличават фациалния еластицитет, намаляват малките бръчки, което популяризира мезотерапията, но всъщност различни методики, публикувани във времето, са се означавали като мезотерапия: във Франция, Михаел Пистор; в САЩ, Роберта Флаг и др. Настоящата публикация представлява индивидуален подход, чрез използване на хиалуронова киселина, която се прилага, чрез техника с множество убождания с ултратънка игла, с цел получаване на неоколагенеза, която подобрява изгледа на лицето.

Материал

Представяме пациентка на 46 години, която е пациентка на нашата практика с 5 години давност. При нея бяха прилагани системно дермални филъри в хиалуронова киселина на общо 4 етапа, като всеки от етапите включваше3 последователни процедури годишно.

http://image.nauka.bg/bio/med/lozanov/Mesotherapy%20with%20hyaluronic%20acid1.jpg
фигура 1. В началото на периода

http://image.nauka.bg/bio/med/lozanov/Mesotherapy%20with%20hyaluronic%20acid2.jpg


РЕКЛАМА:

***

Метод

Ние считаме, че множеството механични убождания от голям брой микропрониквания създават зона с интрадермално разположение (там, където се разполага и дермалния филър), където се образува нов колаген. Винаги съществува неспецифично възпаление, което също подпомага неоколагено генезата. За това е добре пациентите да бъдат под постоянно лекарско наблюдение с цел да бъдат копирани по сериозни увреди. При поставянето на такъв тип дермални филъри е необходимо щателно да се съблюдава изключването на симултантни други процедури, които пациентите посещават в този момент, например: химически пилинг, дермабразио и др. Те създават допълнителна травма и колко и да изглеждат безобидни в очите на пациента, това може да доведе до тежки, трудни за овладяване, нежелани реакции.
Иглите, които се прилагат са 30G-1,2, стрерилизирани чрез облъчване, прониквайки в повърхностната или дълбоката дерма, трябва да сме сигурни, че не навлизаме с кръвоносен съд или имплант, който е приложен под мястото на убождането.

Резултат

При тази пациентка оценката на клиничния резултат се базира, освен върху фотграфска документация, а и върху нейните субективни преценки и обеждения, че изглежда по-добре и е много доволна от резултата.
Манипулацията е напълно хирургична, като включва: хирургична, асептчна обработка на кожата и трябва да се изпълнява в условията на стерилност, подминаването на този факт може да доведе до хазартен изход от манипулацията. Това се разглежда в отделен наш труд.

Книгопис

 1. Pistor M. [What is mesotherapy?] [abstract]. Chir Dent Fr 1976;46:59.
 2. Petit P. The history of mesotherapy. In: Madhere, editor. Aesthetic mesotherapy and injection lipolysis in clinical practice. Informa Healthcare; 2007. p. 20.
 3. Le Coz J. Mesotherapy and lipolysis: a comprehensive clinical approach. France: Esthetic Medic; 2008.
 4. Aesthetic mesotherapy and injection lipolysis in clinical practice. Madhe` re, editor.
 5. Medioni G. Results of 6 years of treatment of painful periodontal episodes by mesotherapy. Chir Dent Fr 1980;46:97.
 6. Dalloz-Bourguignon A. A new therapy against pain: mesotherapy. J Belge Med Phys Rehabil 1979;2:230.
 7. Vaillant P. Remission of painful oro-dental symptoms using treatment with mesotherapy. Chir Dent Fr 1986;56:41.
 8. Donini I, DeAnna D, Carella G, et al. Mesotherapy in the treatment of lymphedema: histologic and ultrastructural observations. Chir Patol Sper 1982;30:25.
 9. Gallo R. Mesotherapy in phlebology. Phlebologie 1980;33:153.
 10. Menkes CJ, Laoussadi S, Kac-Ohana N, et al. Controlled trial of injectable diclofenac in mesotherapy for the treatment of tendonitis. Rev Rhum Mal Osteoartic 1990;57:589.
 11. Soncini G, Costantino C. The treatment of pathologic calcification of shoulder tendons with E.D.T.A. bisodum salt by mesotherapy. Acta Biomed Ateneo Parmense 1998;69:133.
 12. Guazzetti R, Iotti E, Marinoni E. Mesotherapy with naproxin sodium in musculoskeletal disease. Riv Eur Sci Med Farmacol 1988;10:539.
 13. Brule-Fermand S. Treatment of chronic cancer pain. Contribution of acupuncture, auriculotherapy, and mesotherapy. Soins 1993;568:39.
 14. Kalil A. Aesthetic mesotherapy: the US approach and contribution. J Cosmet Dermatol 2006;19:753.
 15. Davis MD, Wright TI, Shehan JM. A complication of mesotherapy: noninfectious granulomatous panniculitis. Arch Dermatol 2008;144:808.
 16. Al-Khenaizan S. Facial cutaneous ulcers following mesotherapy. Dermatol Surg 2008;34:832.
 17. Kadry R, Hamadah I, Al-Issa A, et al. Multifocal scalp abscess with subcutaneous fat necrosis and scarring alopecia as a complication of scalp mesotherapy. J Drugs Dermatol 2008;7:72.
 18. Munayco CV, Grijalva CG, Culqui DR, et al. Outbreak of persistant cutaneous abscesses due to Mycobacterium chelonae after mesotherapy sessions. Lima (Peru), Peru. Rev Saude Publica 2008;42:146
 19. Bessis D, Guilhou JJ, Guillot B. Localized urticaria pigmentosa triggered by mesotherapy. Dermatology 2004;209:343.
 20. 27. Rosina P, Chieregato C, Miccolis D, et al. Psoriasis and side effects of mesotherapy. Int J Dermatol 2001;40:581.
 21. Nagore E, Ramos P, Botells-Estrada R, et al. Cutaneous infection with Mycobacterium fortuitum after localized microinjections (mesotherapy) treated successfully with a triple drug regimen. Acta Derm Venereol 2001;81:291–3.
 22. Urbani CE. Urticarial reaction to ethylenediamine in aminophylline following mesotherapy. Contact Derm 1994;31:198.
 23. Paul C, Burguiere AM, Vincent V, et al. [BCGinduced mycobacterium infection induced by alternative medicine.]. Ann Dermatol Venereol 1997; 124:710.
 24. Marco-Bonnet J, Beylot-Barry M, Texier-Maugein J, et al. [Mycobacterial bovis BCG cutaneous 190 Matarasso & Pfeifer infections following mesotherapy: 2 cases]. Ann Dermatol Venereol 2007;129:728.
 25. Ordiz I. Tratado de Mesoterapia. Oviedo: KRK; 2000.
 26. Matarasso A. Ultrasonic assisted liposucton: is this new technology for you. Clin Plast Surg 1999; 26(3):369.
 27. Pharmacy creations, compounding, and nutritional pharmacy. Randolf, NJ.
 28. Rutunda AM, Kolodney MS. Mesotherapy and phosphatidylcholine injections: historical clarification and review. Dermatol Surg 2006;32:465.
 29. Park SH, Kim DW, Lee MA, et al. Effectiveness of mesotherapy on body contouring. Plast Reconstr Surg 2008;121:179e.
 30. Salas AP, Asaadi M. Aesthetic application of mesotherapy: a preliminary report [Abstract Presented at the Annual Meeting of the American Society of Aesthetic Plastic Surgery]. Vancouver, British Columbia, April 17, 2004.
 31. Rotunda AM, Ablon G, Kilodney MS. Lipomas treated with subcutaneous injections of sodium deoxycholate. J Am Acad Dermatol 2005;53:973.
 32. Brown SA. The science of mesotherapy: chemical anarchy. Aesthet Surg J 2006;26:95.
 33. Duncan DI. Lipodissolve for subcutaneous fat reduction and skin retraction. Aesthet Surg J 2005; 25:530.
 34. Duncan DI, Palmer P. Fat reduction using phosphatidylcholine/sodium deoxycholate injections: standard of practice. Aesthetic Plast Surg, accepted for publication.

Европейска нощ на учените 2022 г.: