Методи за развитие на паметта

Основни принципи за добра работа на паметта
По-долу са изброени основните принципи за качествена работа на паметта – ползвайте ги във всекидневния си живот, за да подобрите паметта си, да развиете вниманието си и да повишите способността за концентрация и организация на действията си.

1. ПАУЗА. Използването във всекидневния живот на принципа на паузата ще ви даде време да прецените обстановката и да помислите. Винаги помнете: паметта се определя от стратегиите на мисленето. Паузата намалява вероятността за прибързани действия и по този начин ви кара да съсредоточавате вниманието си върху нужния предмет. Освен това, тя ви помага да се противопоставите на отвличащите моменти и външните пречки и се явява необходимо условие за наблюдение. Преди да излезете от колата или от къщи, направете пауза и се огледайте наоколо: тогава няма да забравите да вземете нещо нужно със себе си.

2. ОТПУСКАНЕТО ви позволява да премахнете безпокойството, което пречи на концентрацията на вниманието и блокира механизмите на паметта. Това полезно оздравително упражнение за мозъка позволява да премахнете напрежението и да се отпуснете. Тогава записвате информацията по-точно и я извличате от паметта без усилия. Ако не се ядосвате заради това, че не можете да си спомните важни неща се успокойте, вдишайте и издишайте няколко пъти дълбоко и си дайте време за размисъл относно методите, с които можете да предизвикате повишена концентрация на мисълта: опитайте се да прибегнете до наблюдение – просто се огледайте наоколо; до категоризиране: определете си неща, които трябва да направите, места, където трябва да отидете и т.н. ; до въпроси – играта на въпроси и отговори често се оказва много полезна. (Примерна игра: това свързано ли е с мен? С моят съпруг/съпруга? Може би трябва да отида някъде? Да взема дрехите от химическото чистене? И т.н. )

3. ОСЪЗНАВАНЕ – това е ключ към избирателно внимание и наблюдение. Без тях не може да се гарантира извличането на информацията. Първото и най-важно нещо е: съзнателно въвличайте колкото може повече чувства в процеса на запаметяване. Постарайте се да възприемате заобикалящия Ви свят както го правят децата, и с учудване ще разберете, колко много неща не сте забелязвали преди. Повечето хора не са наблюдателни, и са склонни да обвиняват в това своята памет. Задържайки мисленния си взор върху най-значителните елементи на информацията и различните подсказващи елементи, не само по-лесно ще запомняте хора, места, маршрути и важни неща, но също така ще можете по-добре да оценявате своето обкръжение. Просто се придържайте към златното правило на обработката на информация: избирайте, концентрирайте се и анализирайте.

4. АСОЦИАЦИЯ НА ОБРАЗИТЕ (визуална обработка) – това е съществен принцип, използван от всички, които помнят местонахождението на различни предмети: очилата на масата, ключовете до телефона, колата на паркинга пред химическото чистене, статията със съвети на ветеринар във вестника и т.н. Прибягвайки до образната асоциация в много различни контексти значително ще увеличите количеството на информацията, подлежаща на извличане от паметта. Просто си представете своя ум във вид на фотоапарат, способен да запечатва картини от околния свят, от които можете да избирате различни образи в съответствие със своите интереси и потребности.


РЕКЛАМА:

***

5. ЛИЧНИ КОМЕНТАРИ (вербална преработка) – способстват на вашето емоционално и интелектуално въвличане в процеса на запис на информацията и помага да се остави ярка следа в паметта. Правете коментари по повод на всички интересуващи ви неща, в това число на образните асоциации, които виждате насън, и ще помните много повече.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА С ПОМОЩТА НА КАТЕГОРИИ (асоциативна прeработка) – има отношение към начина на съхранение на информацията. И по време на записа, и по време на извличане на информацията следва да се използват категории или основни тематически раздели на паметта, които да подпомогнат търсенето на специфични спомени. Например, всеки предмет изкуствено може да се класифицира по няколко основни признака (материал, цвят, размер, местоположение, ценност). Ако помествате подлежащата на съхранение информация в определена категория, после ще ви е много по-лесно да извлечете нужния ви материал от паметта си, обръщайки се към определена категория. Вместо да разчитате на механизмите на непроизволната памет, случайно извикващи към живот фрагментарни непредизвикани спомени, по-разумно е да разчитате на преднамерената памет, която може да се усили с използването на няколко категории като спомагателен фактор.

7. ПРЕГЛЕД И ИЗПОЛЗВАНЕ на материала осигуряват бързо запаметяване. Преглеждайки информацията вие взимате активно участие в трите основни процеса на паметта: запис, съхранение и извличане. Във всекидневния живот човек трябва да държи в ума си имена на хора, с които често има работа, названията на продукти, които използва ежедневно, названия на улици, по които трябва да се мине (при условие, че е приел за правило да ги запомня). Колкото по-често човек има досег с дадена информация, толкова по-лесно я запомня.

©Превод от руски: Александр Юрьевич Свердлов
©Публикуване в интернет на български език – Александр Юрьевич Свердлов
Автор: неизвестен
Източник: Интернет


Европейска нощ на учените 2022 г.: