Местно управление

В най-древни времена (около 4000 г. пр. Хр.) градовете в Месопотамия били управлявани от местни власти, в които влизали кметът и събрание на гражданите. Всеки голям град имал своя община, отделена с градска порта, която осигурявала достъпа до нейната територия. Изглежда, в много случаи местното народно събрание се е състояло от всички глави на семейства и е вземало решения по всички въпроси на местното управление.


Европейска нощ на учените 2022 г.: