Търсене
Close this search box.

Месопотамия (3300 г. пр. Хр. до 538 г. пр, Хр.)

Месопотамия (3300 г. пр. Хр. до 538 г. пр, Хр.)

Месопотамия (3300 г. пр. Хр. до 538 г. пр, Хр.)

Месопотамия (3300 г. пр. Хр. до 538 г. пр, Хр.)


Направи дарение на училище!***

Месопотамия

Ок. 3300—3200 г. пр. н. е.
В Южна Месопотамия (Междуречието), по долното течение на реките Тигър и Ефрат, се появяват шумерите — народ, чиито произход и първоначално местоживеене не са известни. След заселването им в Месопотамия основното им занятие става земеделието. Занимават се също с отглеждане на едър добитък, овце, кози, свине. Строят жилищата си от тръстика, но познават и неизпечените тухли. Необходимостта от изграждането на иригационни съоръжения — в мащаб, който надминава възможностите на семейството дори на родовите общини, благоприятства за обединяването на общините в по-големи териториални единици с централизирана власт. Център на такава единица става защитеният град. След време от общините се отделят по-силните родове, които се стремят да завладеят по-плодородните земи. Именно те създават племенната аристокрация. В резултат на борбите между общините се появяват и робите.

Ок. 3000 г. пр. н. е.
Възникват първите градове-държави, които се управляват от князе-жреци, наричани „патеси“ (енси). Най-могъщи от тези държави са: Ур, Ериду, Ларса, Нипур, Лагаш, Урук, Сипар, Шурупак. Те дължат богатството си на развитието на занаятите и търговията. Техните владетели строят дворци, издигат храмове и гробници. Изработват се мечове, чаши, цветно стъкло, предмети от злато и др. Свободните членове на общините все още владеят голяма част от земята. Шумерите поставят началото на икономическото и културното развитие на Месопотамия. Те откриват грънчарството и каруцарското колело, бронза, създават клинописа.

Началото на III хилядолетие пр. н. е.
В Месопотамия нахлуват номадски семитски племена — акадите. Те постепенно преминават към заседнал, земеделски начин на живот. След дълги борби побеждават шумерите, асимилират се с тях и основават град и държава, под името Акад.

Средата на III хилядолетие пр. н. е.
Особено значение придобива шумерската град-държава Лагаш. Около 2470 г. пр. н. е. нейният владетел Еанатум разбива войските на Лугас-Загиси владетел на град Ума, превзема Южна Месопотамия и поставя под своя зависимост градовете: Ур, Урук, Ериду, Ларса. Побеждава източните си съседи — еламите. Еанатум строи храмове и дворци, грижи се за земеделието (разширява мрежата от канали); усъвършенства военната техника. Победата си над Ума той увековечава с прекрасен паметник —каменна плоча, наречена „Стела на ястребите“. Наследникът му Ентемена — негов племенник, с успех отбива набезите на Елам. Жестоката експлоатация на богатите предизвиква недоволство сред народа. В Лагаш избухва въстание, предвождано от Урукагина. Подкрепен от жречеството той завзема насилствено властта и става „патес“ (ок. 2370 г. пр. н. е.). В продължение на няколкогодишното си управление провежда много реформи с цел да намали влиянието на аристокрацията, да подобри положението на свободните общинници и да укрепи общините.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Ок. 2400 г. пр. н. е.
Възползувайки се от вътрешните междуособици в Лагаш и подкрепен от недоволната от реформите аристокрация шумерският владетел Ума Лугал-Загиси, завладява Лагаш. Покорява и Урук, Ур и Ларса. Установява столицата на обединената държава в град Урук. Около 2350 г. пр. н. е. Лугал-Загиси е победен от Саргон I Велики, владетел на Акад. Шумерито изнамират цветното стъкло; издигат на високо ниво златарското изкуство. Посредством търговските си контакти, влиянието им достига до Мала Азия и Египет. Шумерите създават правни кодекси; в литературата особено значение имат епосите с митологично съдържание (епоса за Гилгамеш).

Ок. 2300 г. пр. н. е.
Саргон I, цар на Акад, обединява под своя власт значителна част от Месопотамия, покорява Сирия, завладява земи в Мала Азия и Кипър. Основава първата голяма семитска държава. Стреми се да въведе единна икономика и администрация върху цялата територия, с цел да заздрави държавата, съставена от различни племена. Установява единна система от мерки и теглилки; построява нови канали; първи организира постоянна професионална армия. Разширява значително своя дворец, за да подслони многолюдния си двор, към който се числят и някои представители на аристокрацията от покорените градове-държави. Наследниците на Саргон I, които се титулуват „господари на четирите страни на света“ продължават неговата завоевателна политика.

Ок. 2200 г. пр. н. е.
Месопотамия е завладяна от гутеите — племе от иранските планини. Те ограбват и разрушават богатите градове на Акад и Шумер. Отслабват позициите на робовладетелите в Месопотамия. Административен център на страната е Лагаш, а негов патеси е Гудеа. Езикът на акадите остава международен език до края на I в. пр. н. е., т. е. надживява управлението на гутеите, което продължава около 125 години.

Ок. 2140 г. пр. н. е.
Ур става най-могъщият град-държава в Месопотамия, в която настъпва т. нар. „ш у м е р о – а к а д с к и период“. Гутеите са победени от управляващата по това време II династия. Шумерите превъзхождат с културата си Акад, но предходното двувековно господство на семитите оказва силно влияние върху тази култура и довежда до обединяване на шумерските и семитски елементи.

Ок. 2100 г. пр. н. е.
На територията на Месопотамия започват да нахлуват нови племена — аморити и еламити.

2024 г. пр. н. е.
След нашествието на аморитите и еламитите, държавата Ур е завладяна и разбита. Започва борба за господство над Шумер и Акад. Победител излиза вавилонският цар — Хамурапи.

1792—1750 г. пр. н. е.
След продължителни войни – Хамурапи създава вавилонско царство (т. нар. „Древен Вавилон“), което достига най-големия си разцвет през време на неговото царуване. Покорява цяла Месопотамия и изгражда единен, централизиран апарат, който засилва политическото значение на Вавилон. По негово поръчение е разработен, и издаден сборник от закони, т. нар. „Законник на Хамурапи“. С него той цели да наложи единно право в цялата държава, изяснява редица въпроси, свързани с класовия характер на обществото, с развитието на земеделието, занаятите и търговията, със съсловното деление на своболното население, робството и неговия характер. След смъртта на Хамурапи започва период на вътрешни междуособици и нашествие на чужди племена. Те довеждат до упадък на вавилонската държава.

Ок. 1530 г. пр. н. е.
Хетският цар Муршил I напада Вавилон. Градът е опустошен и разграбен. Отслабената древно вавилонска държава постепенно запада.

Края на XV—XII в. пр. н. е.
Господство на каситите във Вавилон, които основават т. нар. „каситска династия“ (период на т. нар. „средно-вавилонска държава“). Налагайки властта си, касигите приемат вавилонската култура, и език. Вавилон загубва политическото си значение, води непрекъснати войни с растящата мощ на Асирия и Елам и към XII в. пр. н.е. претърпява окончателно поражение.

1115—1077 г. пр. н. е.
На власт в Асирия е Тиглатпаласар I, който създава силна асирийска държава. Завладява Вавилон, Северозападна Месопотамия, Северна Сирия, Финикия и Кипър. Полага грижи за икономиката на страната, в която решаваща роля има земеделието.

1076—909 г. пр. н. е.
Унищожителни войни на Асирия с арамейците (семитско племе, дошло от сирийско-арабската пустиня. Част от него е позната под името халдейци). През XII—XI в. пр. н. е. арамейците основават първата си държава в поречието на Ефрат и в Горна Сирия. Завладяват Горна Месопотамия, Вавилон и създават независими малки държави. Ограничена териториално (земите край Тигър), Асирия загубва предишното си значение.

909—889 г. пр. н. е.
Ададнирари II, асирийски владетел. Отблъсква нашествениците и извежда страната от упадък. Използувайки желязно оръжие (усвоено от хетите) асирийците завоюват нови успехи.

883—859 г. пр. н. е.
Ашурбанипал II, асирийски владетел, води многобройни, победоносни битки и значително разширява границите на Асирия, налага данъци на покорените. Прочут с жестокостта си.

859—824 г. пр. н. е.
Салманасар III — поставя под своя зависимост Израел, Тир, Сидон и покорява Вавилон.

745—727 г. пр. н. е.
Тиглатпаласар III, издигнат на трона от армията, създава могъща асирийска империя, със силна държавна организация. Покорява цял Вавилон, превзема Сирия и град Дамаск. Води победоносни борби срещу Урарту, силна държава на територията на Армения и заплашва с обсада столицата й Тушпа (на брега на езерото Ван). За да предотврати бунтовете, масово преселва покорените народи.

722—705 г. пр. н. е.
Управлението на Саргон II е връх в мощта на Асирия, която завладява Израел, Самария и хетската държава северно от Сирия, покорява Урарту и превзема столицата й Тушпа. Саргон II успява да усмири постоянните бунтове във Вавилон.

705—681 г. пр. н. е.
На власт е Синахериб, наследник на Саргон II. Синахериб разрушава Вавилон (689 г. пр. н. е.) и избива жителите му. Построена е нова столица на Асирия — Ниневия (последна столица на асирийското царство).

681—669 г. пр. н. е.
Приемник на Синахериб става неговият син Асархадон. Той потушава бунта в Садон и покорява Финикия. През периода 673—670 г. пр. н. е. завзема Долен Египет, който до 663 г. пр. н. е. остава под господството на Асирия. Смазва въстанието в Урарту, воюва със скитските и мидийски племена. По негово време е построен дворец в Ниневия и възстановен разрушения Вавилон.

669—626 г. пр. н. е.
Ашурбанипал, третия син на Асархадон, определен от баща си за наследник – последния велик владетел на Асирия. Управлява държава, която се простира от Персийския залив до Средиземно море. Разгромява въстанието, организирано от брат му, цар на Вавилон и разрушава превзетия Вавилон (648 г. пр. н. е.); след дълга война побеждава Елам и покорява столицата й Суза (639 г. п.р. н. е.). В огромната държава избухват чести бунтове, които водят до отслабване силите на Ашур-банипал (възползувайки се от това, Псаметик I, владетелят на Египет, провъзгласява независимостта си). По време на Ашурбанипал асирийската култура и архитектура достигат своя разцвет. В намерената знаменита библиотека на Ашурбанипал се съхраняват писмени паметници на вавилонците, акадите и асирийците. През този период Асирия води завоевателни войни и разполага с многобройна армия и чиновници. Започва масово преселничество и стичане в страната на огромен брой роби, което довежда в значителна степен до обедняване на народа. Трудът на робите измества труда на свободните занаятчии. Асирийските владетели ограбват покорените страни, трупат огромни богатства, които използуват за нуждите на двора, армията и за изграждането на нови строежи.

625—605 г. пр. н. е.
Набопаласар, основоположник на новата халдейска династия. Възстановява вавилонската държава и отхвърля асирийското иго. Съвместно с царя на Мидия, чиито племена населяват Северозападен Иран, напада Асирия и в 612 г. пр. н. е. превзема столицата й Ниневия (разкопана едва в XIX в.).

605—562 г. пр. н. е.
Навуходоносор II. През 605 г. пр. н. е. в битката край Кархемъш спечелва победа над съюзилия се с Асирия египетски фараон Нехо II и унищожава асирийската държава. Територията иа Асирия се поделя между Мидия и Вавилон. Възниква т. нар. „Нововавилонска държава“ (или халдейска), наречена така по наименованието на семитското племе — халдейци, което се появява в началото на I хилядолетие във Вавилон. При Новуходоносор II нововавилонската държава става могъща сила. Границата й на запад достига чак до Средиземно море. Вавилонците превземат Палестина (през 586 г. пр. н. е.), завладяват и разрушават Ерусалим, отвеждат населението му във Вавилон. Това е началото на т. нар. вавилонско иго над евреите, установяват господство над Финикия (а точно тогава основаната финикийска колония в Африка — Картаген, става независима от своята основателка) и Сирия. Столицата на държавата-град Вавилон — е значително разширена и обградена с яки стени; превръща се в търговски център на Азия. Строят се красиви дворци и храмове.

538 г. пр. н. е.
Битка край Опис, в която персийският цар Кир II Велики побеждава последния вавилонски владетел Балтазар — известен от легендарния пир в навечерието пред падането на Вавилон, когато тайнствена ръка изписва на стената на двореца думите: „Мане, такел, фарес“ (пресметнато, претеглено, разнесено), което се приема като поличба за упадъка на Вавилон. Кир II слага край на краткотрайното изящество на ново-вавилонската държава и я включва в пределите на великата персийска монархия.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.